Søkertallene til medielinjene svikter fortsatt

Dårlige tider i mediebransjen og usikkerhet rundt linjens fremtid skremmer vekk de unge søkerne.

Horten Videregående skole
Foto: Espen Oset / NRK

Søkertallene til de kreative fagene på videregående skole har sunket kraftig i Vestfold de siste årene, særlig har nedgangen vært stor for medier og kommunikasjonslinjen. Søkertallene til MK har gått stadig nedover siden 2012, og falt i år med mer enn 20 % i forhold til fjoråret. I forhold til 2012 er det en nedgang på nesten 40%.

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon, og design og håndverk på Horten videregående skole, Jon Gunnar Eide Brekka, mener at vestfoldtallene speiler den nasjonale trenden, og at nedgangen har flere grunner.

– Før det første ser vi nedgang i bransjen. Særlig er det jo færre jobber i de store avishusene, og det gjør en medieutdanningen mindre attraktiv. Det kan godt hende at ungdomsskoleelevene som skal søke linje rådes bort fra den yrkesveien.

Les: Utdanner seg til sikre jobber

Usikre søkere

I tillegg til nedgang i bransjen og dårlige jobbutsikter tror Brekka at omstruktureringene i linjen har mye å si. Fra og med neste år medier og kommunikasjon ned som en yrkesfaglig utdanning og gjøres om til en studieforberedende retning på lik linje med idrettslinjen og musikk, dans og drama.

– Jeg har personlig hørt fra elever at de er usikre på hva som skjer når løpet endres, og den usikkerheten kan utvilsomt ha noe med saken å gjøre. I virkeligheten er det helt uproblematisk, de som begynner nå går løpet ut med det gamle systemet, og de som begynner neste år starter parallelt med sitt eget løp.

De få som skal bli lærling som for eksempel fotograf eller mediegrafiker, må neste år gå på design og håndverkslinjen.

Les: 400 elever har ikke lærlingplass

Det nye dannelsesfaget

Brekka og medielinjen i Horten er fremdeles ute etter å markedsføre seg selv, og mener at fagene deres fremdeles er høyst relevante og viktige, selv om det ikke er så lett å få jobbe med.

– Mediefag har jo av noen blitt kalt det nye dannelsesfaget. Elevene våre lærer å tenke kritisk på informasjon og kilder. I vår moderne mediehverdag er det en viktig evne å ha, selv om du ikke jobber med det selv. De fleste elevene våre tar jo allerede generell studiekompetanse, så en medieutdanning er nyttig for alle som ikke trenger realfag.