NRK Meny
Normal

Forsker på hvordan man bør gi dødsbudskapet

– Snakk om det som er vanskelig på en helt ærlig, men empatisk måte ved å ta hensyn til pasientenes ønsker og følelser i situasjonen.

Pasient lege samtale illustrasjon

Stine Løkkeberg, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, har forsket på hvordan leger og annet helsepersonell bør gi pasienter budskap om at de skal dø eller andre alvorlige budskap (illustrasjonsbilde).

Foto: Illustrasjon: Colourbox.com

Stine Løkkebergs forskning viser at dette er den beste måten å gi pasienter alvorlige budskap om at de for eksempel skal dø av kreft. Hun tar doktorgrad i temaet om å overlevere ubehagelige budskap.

– En bør være direkte på en empatisk måte, og være opptatt av hva pasienten vet om sin egen sykdomssituasjon og hvordan pasienten ønsker at budskapet skal gis. Denne personsentrerte måten å gjøre det på vekker minst behag hos den som kommer med budskapet, sier Løkkeberg, som er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Prosjektet varer fra 2012 til 2016, men Løkkeberg ser allerede tydelige resultater. Hun sier at helsepersonell ofte gir slike vanskelige budskap på to andre måter.

– Enten er de direkte og informative, og tar ikke hensyn til pasienten. Ellers så er det veldig opptatt av å beskytte pasienten, pynter litt på sannheten og dekker litt over det som er alvorlig.

Stine Torp Løkkeberg og Nicolay Gausel

Stine Løkkeberg tar doktorgrad i hvordan helsepersonell bør kommunisere tunge budskap til pasienter. Løkkeberg og veilederen hennes Nicolay Gausel mener at forskningsresultatene også kan brukes på andre felt enn bare innen medisin.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Mangler opplæring

Løkkebergs forskning viser at helsepersonell generelt har for lite opplæring i å gi pasienter dårlige nyheter og i å ta opp alvorlige temaer. Det er overlege og kreftspesialist Karin Agnethe Semb ved sykehuset i Vestfold enig i.

– Slik var det i alle fall under min utdannelse, men jeg tror ikke det har vært noen endring på området. Noen blir aldri fortrolige med på gi pasienter dårlige budskap, sier hun.

Ifølge Løkkeberg opplever helsepersonell over hele verden det som vanskelig å fortelle pasienter at de kanskje skal dø.

– Dette er trolig den vanskeligste situasjonen de havner i. Pasienter ønsker også at helsepersonell skal bli bedre på å snakke om eksistensielle temaer i disse situasjonene, for eksempel livsforlengende behandling, sier hun.

Ville lære av pasientene

Karin Agnethe Semb

Karin Agnethe Semb, overlege og kreftspesialist ved Sykehuset i Vestfold, er en av dem som ofte må i pasienter beskjed om at de ikke vil bli friske fra sykdommen.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Sykehuset i Vestfold laget nylig en video for å lære nettopp å bli bedre på å gi pasienter de tunge beskjedene. I videoen "Pasientens stemmer" forteller pasienter om hvordan sykehuset har gitt dem dødsbudskapet eller budskapet om en alvorlig sykdom.

– Sykehuset lagde videoen hovedsakelig for å få fram pasientenes synspunkter, og for å lære av dem, sier Semb.

Nicolay Gausel, Løkkebergs veileder, berømmer sykehuset for å ha laget videoen.

– Den illustrerer at helsepersonell er frustrerte over at de ikke har fått veiledning om hvordan de skal gi pasienter dårlige nyheter. Derfor har de utarbeidet strategier selv. Denne videoen er nesten det beste eksempelet på at helsepersonell har et hull i utdannelsen, som gjør at de blir stresset og forvirret i slike situasjoner, mener han.

Et av Løkkebergs mål er å utvikle en samtale-mal som helsepersonell kan bruke når de skal fortelle pasienter at de er alvorlig syke.

– Den skal ta utgangspunkt i helsepersonellets perspektiver, for å unngå at han eller hun trekker seg unna eller blir utydelig under samtalen, sier hun.