NRK Meny
Normal

Fornyer akuttmottaket i Tønsberg

Pasienter skal møte erfarne overleger, fremfor ferske turnusleger når de kommer til sykehuset for akutt hjelp.

Akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold
Foto: Kathrine Krømke / NRK

18. januar starter Sykeuset i Vestfold opp en overlegevaktordning i akuttmottaket, skriver Tønsbergs Blad.

– Det skal styrke kompetansen mot pasientene med en gang de kommer inn på medisinsk avdeling, sier klinikksjef Jon Anders Takvam til NRK.

Oppbemanning

Pasientene som kommer til akuttmottaket har ofte hjerteproblemer, lungetrøbbel elller alvorlige infeksjoner.

Takvam sier det er viktig at disse pasientene møter kompetanse så tidlig som mulig når de har endt opp på akuttmottaket.

– Dette er i tillegg til alle de dyktige, yngre legene, som per i dag håndterer pasientene på en veldig god måte.

Akuttmottaket er en vesentlig del av driften ved sykehuset, og sykehusledelsen har sett behovet for å styrke kompetansedelen, til tross for at sykehuset tidligere har bemannet opp og styrket bemanningen generelt i akuttmottaket.

– Men nå vil vi ha den beste kompetansen, så tidlig som mulig. I tillegg håper vi å kunne korte ned oppholdet ved akutten.

Ikke flere stillinger

Klinikksjefen håper endringen kan føre til at pasienter tidligere får møte en erfaren lege, som kan ta beslutninger på utredning og behandling, så raskt som mulig.

Det skal ikke ansettes flere leger, men overlegene som allerede jobber på medisinsk klinikk skal få ny turnus.

– Vi har flere unge, dyktige overleger, som nylig har hatt lang fartstid i akuttmottaket. Og de har lyst til å gå inn og gjøre en jobb i mottaket.

Han forteller at tradisjonelt sett har det å jobbe i akuttmottaket hatt litt lav status, men det er i ferd med å snu.

– Det er flere sykehus som endrer innstilling nå, at man trenger kompetanse tidlig, uten at det skal gå på bekostning av kompetansen på sengeavdelingene, selvfølgelig, avslutter klinikksjefen.