NRK Meny

Foreslår å fjerne ombudsmannsrolle

Ordningen med lønnet ombudsmann i nye Sandefjord kommune er foreslått fjernet. De nåværende ordførerne i Andebu og Stokke skulle få 300 000 kroner hver for å være ombudsmenn i den nye kommunen. Forslaget møtte mye kritikk, og nå har temakomiteen for reglementer i Nye Sandefjord enstemmig vedtatt å fjerne ordningen. Saken blir endelig vedtatt når det nye kommunestyret i Sandefjord konstitueres.