Foreldre anmelder skoleledelse

Mener skoleledelsen har fått flere bekymringsmeldinger om en nå overgrepsdømt lærer, uten å reagere.

Barnas tidligere lærer ble i slutten av september dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot stedatteren og andre jenter. Han ble også dømt for å ha forgrepet seg i skoletida. Men foreldre på denne skolen mener skoleledelsen i flere år fikk bekymringsmeldinger om oppførselen til læreren, som skolen ikke gjorde noe med. Denne uka politianmeldte de skoleledelsen.

– Vi melder etter avvergingsplikten som skoleledelse eller eventuelt skoleeier har, sier en av foreldrene.

Ifølge straffelovens paragraf 196 har man en plikt til å søke å avverge grovere forbrytelser, som seksuelle overgrep og vold, ved å anmelde dette til rette myndighet. Forutsetningen er at man har kunnskap om at forbrytelsen blir eller mest sannsynlig blir begått.

– Meldte ikke videre

NRK har tidligere fortalt at den første bekymringsmeldingen mot læreren kom i 2009. Den ble fulgt opp med en veiledningssamtale. Men foreldrene mener skoleledelsen fikk flere meldinger etter dette og fram til han ble pågrepet i februar i år. Meldingene har ikke blitt meldt videre til politiet eller barnevernet, hevder de.

– Hva har barna opplevd?

– Barn har sittet på fanget og blitt kysset foran hele klassen. De har blitt holdt igjen på grupperommet. De har ikke spist maten sin, i redsel for å sitte igjen med denne læreren, sier foreldrerepresentanten.

Lærerens forsvarer Christoffer Arnø har ingen kommentar til denne påstanden.

NRK har valgt å anonymisere de som snakker i denne saken og stedet av hensyn til de involverte barna.

Rektor tilbakeviser

Foreldrene sier de ikke har tillit til skoleledelsen.

– Vi foreldre har sagt ifra. Det ikke ble varslet videre til politiet i starten av februar. Vi kan ikke ha tiltro til en skoleledelse som ikke varsler videre når vi foreldre sier ifra, sier foreldrerepresentanten.

Rektoren på skolen sier at saken kom opp i februar etter meldinger fra ansatte og foreldre som ble tatt tak i.

Ellers ønsker rektor ingen kommentar til foreldrenes kritikk og påstander i denne saken, bortsett fra at det er helt ukjent for han at det er kommet bekymringsmeldinger i sju år.

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak og skal få dokumentasjon i denne saken, opplyser rektor.

– Mannen er dømt. Hva ønsker dere å oppnå med anmeldelsen?

– Dette er systemsvikt. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin. Det er tjenesteforsømmelse. Det å springe fra et klasserom der noen er utsatt for vold, må få noen følger og se om skal få en rettslig konsekvens, sier foreldrerepresentanten.

Politiet i Vestfold bekrefter at de fikk anmeldelsen denne uka og at de skal etterforske og vurdere om det har skjedd noe straffbart.