NRK Meny
Normal

Innfører «rulleforbud» for russen

Forbudet gjelder for bråkete kjøring i Tønsberg og omegn. – Vi forstår forbudet, men vi er likevel skuffet, sier russen.

Julie Eriksen Ekeli og Julie Hulaas

Russepresident Julie Eriksen Ekeli (til venstre) og knutesjef Julie Hulaas er skuffet over «rulleforbudet» i Tønsberg.

Foto: Susann Rismyhr / NRK

Det var tirsdag 1. april at Vestfold politidistrikt på sine facebook-sider la ut meldingen om forbudet mot «rulling» i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommune fra 1. april og ut mai, skriver Tønsbergs Blad.

Rulling vil si at russebilen eller russebussen kjører eller står parkert med medlemmer om bord og stereoanlegget er i gang.

Burde få vite det før

– Vi mener det er urettferdig gjort av politiet å komme med dette forbudet to uker før russetiden begynner. Det ligger veldig mye penger og energi i bildet, spesielt for bussrussen. Vi burde blitt informert tidligere, forteller russepresident Julie Eriksen Ekeli og knutesjef Julie Hulaas, på Færder videregående skole i Tønsberg.

– Hvordan reagerte russen da de fikk høre om forbudet?

– Vi fikk beskjeden 1. april, så vi trodde først at det var en aprilspøk. Men da vi skjønte at det var sant, synes vi dette er kjipt og urettferdig, fortsetter Hulaas.

Frank Gran i Vestfold Politiet om forbud mot rulling

Frank Gran, politioverbetjent og leder for ordensavdelingen i Tønsberg, håper dette forbudet er bra for alle parter.

Foto: Susann Rismyhr / NRK
– Vil ha mindre støy

– Hvorfor har politiet innført dette forbudet?

– Vi har innført dette på bakgrunn av tidligere erfaringer. Det er mye bråk når bussen eller bilen kjører rundt. Og samling av russekjøretøy har gjort det til et forurensingsproblem og et støyproblem for områdene rundt der russen oppholder seg, forteller Frank Gran, politioverbetjent og leder for ordensavdelingen i Tønsberg.

Politiet har vært på samtlige videregående skoler og kommunisert budskapet til russen. I tillegg har det vært foreldremøter hvor dette har vært informert om.

Reguleringen

I Tønsberg kommune gjelder forbudet innenfor aksen Korten – Kjellekrysset – Tomsbakken – Syrbekkveien – Eikveien – Presegårdsveien – Bøgata – Innlagveien – Åsgårdstrandsveien – Essoveien.

Innenfor dette området kan ikke russekjøretøy stoppe for andre grunner enn trafikale, som stans ved rødt lys.

Det finnes en rute innenfor dette området hvor russekjøretøy kan ferdes. Ruta er Kjellekrysset – Frodeåstunellen – Kilen – videre til Tolvsrød, eller via Ringveien videre til Mammutkrysset for å komme til Nøtterøy.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Rulleforbud i Tønsberg for russen

I området innenfor rød avgrensing er «rulling» ikke tillatt. Grønt viser rute ved ferdsel gjennom området.

Foto: Vestfold politidistrikt

Her er det ikke anledning til å benytte seg av Slottsfjelltunellen eller Farmandsveien for å komme seg gjennom Tønsberg. Dessuten må stereoanlegg være avslått.

Det er anledning til å avvike fra denne ruten, men det er kun for å plukke opp eller slippe av passasjerer og for å fylle drivstoff.

– Vi er ikke ute etter å jage russen. Vi er interesserte i et samarbeid, derfor har vi satt opp disse reglene. Politiet er opptatt av at om 1000–1500 elever skal ha en fin russetid, skal også de 50 000 andre ha en fin maimåned. Målet vårt er å få det roligere, forteller politioverbetjenten.

Faller under politiloven

Frank Gran presiserer at denne reguleringen faller innenfor Lov om politiet.

«§ 7. Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v.
Politiet kan gripe inn

1 for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet
3 for å avverge eller stanse lovbrudd.

Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.»

Lovteksten er hentet fra lovdata.no

Det kommer ikke til å bli satt opp ekstra kontroller i denne perioden, ifølge Gran.

Gode tilbakemeldinger

Politiet har fått flere henvendelser fra befolkningen om fenomenet.

Når du velger å bosette deg i sentrum må du regne med litt bråk

Tønsberg-russ


– Flere har ringt tidligere år, og følt at politiet ikke har tatt deres klager på alvor. Men nå er de fornøyde med at politiet prøver å finne løsninger som passer for alle, forteller politioverbetjenten.

Det forstår elevene. Men noen demper på russefeiringen er det ikke.

– Det skjønner vi godt, men vi tenker også at når du velger å bosette seg i sentrum må man regne med litt bråk. Det er lettere for oss å møtes i sentrum. Derfor kunne vi ønske at vi fikk avgrenset tid eller dager hvor vi kunne oppholde oss i der, avslutter russejentene.