Forbereder seg på klimaendringer

LARVIK (NRK): Pilotprosjekt skal bidra til å sikre mennesker, infrastruktur og bebyggelse fra ekstremvær.

Veien er ødelagt av vannmassene.

FLOM: Flere beboere ble evakuert under en flom i Rødbergbakken i Larvik i 2015 (arkivbilde).

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– I fjor hadde vi to 50-årsflommer i Lågen, og en stor flom på Rødberg. Det merker vi godt.

Knut Hjalmar Gulliksen, beredskapssjef i Larvik kommune, sier man allerede har fått erfare hva som er konsekvensene av mer ekstremnedbør.

Alle kommuner i Norge er pålagt å kartlegge hvordan de vil bli påvirket av klimaendringer i fremtiden.

Norges Geotekniske Institutt har i samarbeid med Larvik og Lardal kommuner, som slår seg sammen i 2018, utarbeidet en rapport der man ser på hvordan man skal tilpasse seg endringer i klima og vær.

Pilotprosjektet er det første i sitt slag, og delfinansiert at Miljødirektoratet.

Knut Hjalmar Gulliksen

TRENGER MIDLER: Knut Hjalmar Gulliksen, beredskapssjef i Larvik kommune, sier det er opp til politikerne å bevilge penger til tiltakene som foreslås.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Et faktum allerede

Carl Bonnevie Harbitz, avdelingsleder ved Norges Geotekniske Institutt, sier man har vært i tett dialog med kommunene for å finne frem til hvilke farer som kommer til å være mest aktuelle de neste 50 årene.

Og selv om rapporten fokuserer på fremtiden, mener Harbitz at mange av problemstillingene også er aktuelle i dag.

– Klimaendringer er ikke noe som ligger langt fram i tid. Det er et faktum allerede.

Han nevner ekstremnedbør, ulike skredtyper, flom, stormflo og havnivåstigning som de mest aktuelle farene for den nye storkommunen, og håper andre kommuner kan benytte seg av informasjonen.

– Mange av disse faretypene og forslagene har generell relevans, forklarer Harbitz.

Carl Bonnevie Harbitz

AKTUELL: Carl Bonnevie Harbitz, avdelingsleder ved NGI, mener rapporten er aktuell for flere kommuner.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Trenger penger for å gjennomføre

Rapporten danner blant annet grunnlag for kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, forklarer beredskapssjefen.

Kan dere komme i en situasjon hvor det ikke finnes penger til å gjennomføre disse tiltakene?

– Ja. Da må det være opp til politikerne å avgjøre om de vil ta risikoen det er å ikke gjøre noe, sier Gulliksen.