For mye tvang mot demente

Fastbinding av brukere, låste dører og sengegjerder er bare noen av tvangstiltakene som brukes mot demente. Altfor ofte, ifølge Helsetilsynet.

Eldreomsorg

Tilsynsmyndighetene fant opptil 89 prosent lovbrudd i kommunene som ble undersøkt. Bilde er tidligere brukt i en annen sammenheng.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Tilsynsmyndighetene fant opptil 89 prosent lovbrudd i kommunene som ble undersøkt.

Binder fast urolige brukere

Årsakene er flere, og manglende kjennskap til regelverket er en viktig årsak, sier førsteamanuensis i helsevitenskap, Lisbeth Thoresen, ved Høyskolen i Vestfold.

Underbemanning er også en årsak til økt bruk av tvang.

– De ansatte får ikke nok tid sammen med brukeren og har dermed ikke mulighet til å passe på at brukeren ikke skader seg selv eller forlater avdelingen, sier Thoresen.

– Derfor tyr man til løsninger som å sette opp sengegjære, låse døren til rommet eller binde urolige brukere fast, sier Thoresen til NRK.

Det er også viktig at personalet får grundig opplæring og kursing i regelverket som gjelder for bruk av tvang.

De ansatte må ha kunnskap om hvilke regler de må forholde seg i.

Ledernes ansvar

Et annet essensielt punkt er god ledelse, ifølge fylkeslege i Vestfold Svein Lie, som er enig i at tallene er for høye.

– Det er viktig at det er en god ledelse i virksomhetene på sykehjemmene for det er nettopp ledelsen som må passe på at de formelle sidene av tvangsvedtak blir overholdt.

Han legger til at god faglighet hos ansatte er viktig, slik at de kan håndtere situasjoner med andre tiltak enn tvang. I tillegg kunne utføre tvang på en hensiktsmessig måte.