For dyr vei til Skoppum

Det blir for dyrt å lage ny vei fra Revetal til den nye jernbanestasjon på Skoppum. Fylkeskommunen ønsker bedre vei mellom indre Vestfold og den nye stasjonen som skal stå ferdig i 2024, men et konsulentfirma som har vurder ulike løsninger mener kostnadene blir for store. Fylkesrådmannen er enig i vurderingen, og foreslår å se på en begrenset utbygging av Hengsrudveien.