– Borre er en juvel i vår historiske krone

Historieprofessor støtter motstanderne av jernbanestasjon på Bakkenteigen.

Titlestad er negativ til jernbanestasjon på Bakkenteigen, fordi kulturlandskapet blir ødelagt.

En jernbanestasjon ved Høgskolen på Bakkenteigen er ett alternativene for ny jernbanestasjon i Horten. Tirsdag kveld var det folkemøte på Midgard Historisk senter i Borre, der denne plasseringen var et tema.

Den fremtidige plasseringen av jernbanen er et hett tema i Horten og på tirsdagens folkemøte var salen fullsatt.

– Umulig å reparere

Historieprofessor Torgrim Titlestad innledet folkemøtet. Han mener avgjørelsen om hvor en ny jernbanestasjon skal ligge i Horten kommune, angår hele landet.

– Det vil jo ødelegge helhetsinntrykket av det historiske landskapet. Det er nesten som å tømme Hafrsfjorden for innhold og si at det var det. Dette er felleseiendom for hele landet, ikke bare Horten, sier Titlestad.

Leder av Knutepunkt Horten Vest, Rolf Berg, er også opptatt av å ta vare på historien ved å legge den nye jernbanen inn i landet, i Skoppum.

– Det er verdifulle minner her på Borre, fra både langt tilbake og relativt nyere tid, i dette området langs kysten.

Han mener det er viktig å ta vare på disse kulturminnene for ettertiden.