Flytter for bedre hjelpetilbud

Familier med hjelpebehov flytter til andre kommuner i håp om å få bedre tilbud. – Jeg tror dette er et problem vi kjenner igjen i hele Norge, sier pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen.

– Familier som har store utfordringer med for eksempel hjelpetrengende barn, snakker nok sammen om hvilke kommuner som de oppfatter gir god hjelp, sier pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll.

I pasient- og brukerombudets årsmelding for 2016 i Vestfold står det at noen familier velger å flytte til en annen kommune for å få bedre hjelpetilbud.

Torunn Grinvoll

Pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll mener at tillit til kommunen er viktig for dem som er avhengig av hjelpeapparatet.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Dette er en problemstilling som vi har fått presentert gjennom flere år, sier pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Vi møter også familier som har valgt å flytte, fordi de har hørt at den nye kommunen vil kunne gi et bedre tilbud enn fraflyttingskommunen.

Pasient- og brukerombudets årsmelding 2016

Ombudet har ikke tall for hvor mange familier dette gjelder eller hvilke kommuner som er mer ettertraktet for sitt hjelpetilbud enn andre.

Varierer fra kommune til kommune

Eksempler på aktuelle tjenester fra kommunene kan være brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og sykehjemsplass, informerer Grinvoll.

Men hva som blir tilbudt i kommunene kan variere.

– Noen kommuner satser kanskje mer på hjemmebaserte tjenester og andre på institusjonsbaserte tjenester, slik at det vil være en variasjon mellom kommuner både i organisering og i hvor stort omfang tjenester blir gitt, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, Ingvill Møller Ludviksen.

I Oslo er det store forskjeller av tilbud mellom kommuner og bydeler, forteller pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, men Ludviksen tror ikke det er så store forskjeller blant kommunene i Vestfold.

– Noe er det nok, men jeg vil heller tro det er større forskjell mellom Vestfold og andre fylker, legger Ludviksen til.

Tillit til kommunen

Kristensen sier at det nylig har blitt sendt ut et brev til alle ordførere i hele Norge om en ordning om brukerstyrt personlig assistanse.

– Helse- og omsorgsministeren Bent Høie har sendt ut et brev for å minne om retten til denne ordningen, og at praktiseringen burde være så lik som mulig slik at folk får det de har krav på, sier hun.

For dem som er avhengige av hjelpeapparatet er det viktig med tillit til kommunen, mener pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll.

– Hvis tilliten utfordres, hvis man ikke får til det samarbeidet, er det kanskje noen som velger å flytte istedenfor å arbeide for å få det til å bli bedre, avslutter hun.