Flest vil til Drammen

Flertallet i Sande kommune vil ikke ha en kommunesammenslåing. Må de, vil de nordover til Drammen.

Skilt.

Det er fortsatt arbeid som må gjøres, men nå har Sande kommunes innbyggere kommet med sine meninger i diskusjonen om kommunesammenslåingen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Det viser svaret fra spørreundersøkelsen som kommunen førte i mai 2014.

Folket i Sande kommune har talt. Deres holdning til kommunesammenslåingen peker i negativ retning. Hele 49 prosent svarer at de er mot, 34 prosent for.

Men må kommunen slå seg sammen med noen andre, vil nesten alle innbyggerne at hele kommunen skal følge med, kun åtte prosent vil ha grenseregulering.

Drammen mer å by på

Utvalget i spørreundersøkelsen virker representativt. 600 av kvinnelige og mannlige Sandesokninger ble spurt om deres tilhørighet til kommunen. Alle som ble spurt var over 18 år og strekker seg over tre bostedsområder. 186 ble intervjuet i Sande Nord, 210 i Sande Syd og Sentrum og 204 i Sande.

Blir det sammenslåing er det nordover tilhørigheten til innbyggerne i Sande ligger.

Les også:

Det er fordi Sandesokninger benytter Drammen og omegn til uteliv, kafe- og restaurant besøk og kulturelle tilbud. Det er tilbud som ikke finnes i samme grad i Sande. Kun noen få prosent orienterer seg på samme måte sørover mot Holmestrand eller andre kommuner i Vestfold.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de yrkesaktive i Sande pendler til jobben i Drammen, 34 prosent har sin arbeidsplass i kommunen, noen pendler til Asker, Bærum og Oslo, mens få drar til Svelvik eller andre kommuner i Vestfold.

Mye av det samme viser seg i avislesingen til Sandesokningene. Det er to aviser som klart dominerer, Sande Avis og Drammens Tidende. Under fem prosent oppgir at de leser Jarlsberg Avis, Svelvikposten eller Tønsbergs Blad. Bostedskretsene har overraskende lite å si.

Vestfold-identiteten

Karl Einar Haslestad, ordfører i Sande

Sande ordfører Karl Einar Haslestad setter pris på tilbakemeldingene folket har kommet med. Selv spøker han litt med at Drammen kunne kommet inn i Vestfold.

Foto: Helena Rønning

Selv om de groveste trekkene forteller at Drammen virker mest aktuelt for Sande å slå seg sammen med, er det også en sterk Vestfold-identitet blant innbyggerne. Det mener ordfører Karl Einar Haslestad er viktig å huske på i det videre arbeidet.

– Det er veldig viktig for mange i Sande å bli i Vestfold. For spøk kunne man ønske at vi kunne dra Drammen inn i Vestfold. Men det går nok ikke. Uansett er det et fint grunnlag for det arbeidet som kommer, forteller Haslestad.

Kommunestyret skal ta et retningsvalg i februar 2015. Fremover nå vil Sande ha samtaler med Drammens-regionen og de nordre kommunene i Vestfold, for å finne en best mulig løsning for kommunen.

– I tillegg til denne undersøkelsen må vi gå gjennom arealforvaltning, kommunikasjon, videregående skoler og hva vi har til felles med andre kommuner, fortsetter ordføreren.

Dette er bare en tilhørighetsundersøkelse understreker ordfører Karl Einar Haslestad og Rådmann Olav Grande.

Les også:

Folkeavstemning

Det ligger ikke en folkeavstemning klar, men det ligger i kortene at det skal gjennomføres til neste år.

– Ingenting er bestemt. Men når kommunestyret skal ta et retningsvalg, så må vi spørre om befolkningen er enig i det. Og det kan tas sammenheng med valget høsten 2015, avslutter Haslestad.

Tidligere har Svelvik sagt at de er interessert i slå seg sammen med Drammen. Nå viser altså denne spørreundersøkelsen blant Sandes befolkning at også de vil trekke nordover dersom det blir en kommunesammenslåing.

Les også: