NRK Meny
Normal

– Utviklingen går feil vei

Ingen andre fylker har så stor vekst i antall uføretrygdede som Vestfold har hatt det siste året. De som drar opp tallene er de yngste og kvinnene.

Terje Tønnesen

Fylkesdirektør i NAV Terje Tønnesen er bekymret for utviklingen med stadig flere uføretrygdede.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Ved utgangen av andre kvartal i år fikk vel 17 000 vestfoldinger uføretrygd. Det er 4,2 prosent flere enn for et år siden.

– En av årsaken er at vi har veldig mange mennesker på arbeidsavklaringspenger, etter en tid vil en del av disse på grunn av helsemessige årsaker gå over på uføretrygd, sier fylkesdirektør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnesen.

Hvorfor er det så mange flere som går på arbeidsavklaringspenger her i fylket?

– Det er mange her i fylke som sliter med helsen. Mange faller derfor ut av arbeidslivet eller skolen.

Kvinner og unge mennesker

Det er aldersgruppa 18–29 år som øker mest prosentvis. I den gruppa er det nå 15 prosent flere uføretrygdede enn for ett år siden. Tønnesen liker ikke utviklingen han ser.

– Forklaringen her er at mange først og fremst sliter med skolen. De klarer ikke å fullføre, og blir værende uten både skoleplass og arbeid. I tillegg ser vi en ganske stor økning av psykiske lidelser blant unge personer, forteller Tønnesen.

Mange av disse får i en periode arbeidsavklaringspenger, og noen ender til slutt opp som uføre.

Også kvinnene bidrar til å øke antallet uføretrygdede, hva er årsaken til det?

– Kvinneandelen som er ufør har lenge vært større enn for menn, dette gjelder hele landet. Det handler nok først og fremst om hva slags yrker kvinnene er i, hvor tøffe disse yrkene er og hvilke helsemessige utfordringer det kan by på. Dette kombinert med en mestringstilværelse i hverdagen er nok utløsende faktor der.

Skummel utvikling

Tønnesen mener det nå er på tide å angripe situasjonen som har oppstått på en litt annen måte enn tidligere. Å tenke mer langsiktig mener Tønnesen kan være løsningen.

Han trekker blant annet frem at det må jobbes mer effektivt med de yngste, i tillegg må det jobbes kraftig med sykefraværsholdningene.

– Har du noen helt konkrete tiltak på blokka?

– Vi prøver nå er å intensivere arbeidet mot skolen. Vi etablerer NAV i skolen noen steder for å se hvordan vi kan samarbeide mens ungdommen er på skolen. I tillegg må vi jobbe med gode helserelaterte ytelser når de unge ber om hjelp, sier Tønnesen.

Ellers skal NAV her i fylket for alvor sette i gang åtte ukers aktivitetskrav for dem som er sykemeldte. Det står allerede i loven at du etter åtte uker skal begynne å delta i arbeidslivet igjen i større eller mindre grad.

– Det er viktig å prøve og få frem ordninger på arbeidsplassen slik at de kan holde folk nære arbeidsplassen. Det hindrer som regel varig utstøting, avslutter Tønnesen.