NRK Meny

Flere tar toget

Flere tog toget i fjor enn i 2015. På Vestfoldbanen var det 5,4 prosent flere kunder i 2016. Totalt ble det registrert drøye 4,8 millioner passasjerer mellom Eidsvoll og Skien. NSB har også laget en indeks som sier noe om hvor fornøyde kundene er. Den viser at flesteparten er fornøyde, men det som trekker ned er manglende informasjon ved avvik, og punktlighet.