Flere steinkobber i Vestfold

De foreløpige tallene fra en omfattende telling av sel på Sørlandet og på Skagerrak-kysten viser at bestanden av steinkobbe øker i Vestfold mens den er uendret eller går ned lenger sør i landet.