– Jeg savner å kjøre bil

Mange eldre nekter å parkere bilen for godt. Agnes Edvardsen (91) er et av unntakene, hun gav fra seg førerkortet frivillig.

Agnes Edvardsen

SAVNER Å KJØRE: Agnes Edvardsen savner å kjøre bil, selv om hun var klar på at hun måtte gi seg bak rattet som 90-åring. Her viser hun førerkortet hun hadde i 1989.

Foto: Linn Løkken / NRK

I fjor ble Fylkesmannen i Vestfold bedt om å vurdere inndragning av førerkort fra 124 bilister over 65 år. Dette tallet har doblet seg i løpet av fire år.

– Flere av disse sakene ender opp med at førerkortet blir inndratt. Mange ønsker å fortsette å kjøre, selv om de ikke burde, sier assisterende fylkeslege Per Schjelderup.

Byttet bil med rullator

Etter at Agnes Edvardsen (91) fra Nøtterøy fikk drypp, bestemte hun seg for å selge bilen.

– Jeg savner å kjøre, det er uvirkelig å tenke på at jeg aldri skal gjøre det mer. Samtidig føltes det riktig å gi seg mens leken var god, sier 91-åringen.

– Hvordan var det å kjøre bil som 90-åring?

– Det var en fryd! Jeg kjørte jo ikke så langt, men jeg var mer fleksibel. Jeg var aldri redd og visste akkurat hvordan jeg skulle oppføre meg i trafikken, forteller Edvardsen.

Nå er bilen byttet ut med en rullator. Selv om det fungerer greit, kan bilen fremdeles være et savn for henne.

– Da hadde jeg sluppet å plage andre med å kjøre meg rundt, selv om jeg ofte tar bussen nå.

– Sårt å miste førerkortet

På kontoret hos førerkort-avdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold vokser stadig papirhaugen med saker om eldre førere. Saksbehandlingstiden er nå tre måneder.

Assisterende fylkeslege Per Schjelderup

ØKENDE TREND: I takt med at trafikkbildet blir stadig mer komplisert tror assisterende fylkeslege Per Schjelderup at flere eldre kan bli uten førerkort.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

De har sett seg nødt til å begrense telefontiden, fordi de blir nedringt av eldre som ønsker at avdelingen skal «prioritere deres sak».

– Denne trenden vil antakelig bare fortsette, tror assisterende fylkeslege Per Schjelderup.

Han forteller at enkelte saker er vanskelige å løse, og at mange eldre nekter å innse at de bør slutte å kjøre.

– Førerkortet betyr ekstremt mye for folk, det er sårt å miste det, sier Schjelderup.

– Flinkere til å si ifra

Helsepersonell som fastleger, optikere og psykologer plikter å melde fra til Fylkesmannen dersom de er i tvil om pasienten egner seg til å kjøre bil.

– Mitt inntrykk er at det har blitt økt fokus på dette temaet de siste årene. Helsepersonell er blitt flinkere til å melde fra, forteller assisterende fylkeslege Schjelderup.

Han tror deler av årsaken til økningen av antall saker kan skyldes at temaet eldre bilførere blir oftere belyst i media, i tillegg til at politi og pårørende sier fra.

– Vi vil nok få stadig flere saker av denne typen i årene som kommer, og flere eldre står i fare for å miste førerkortet, tror Schjelderup.

Har du mistanker om at en eldre fører ikke egner seg bak rattet lenger, er rådet fra Schjelderup å ta kontakt med vedkommendes fastlege.