NRK Meny

Flere klager på behandlinger

Antall klager til Norsk pasientskadeerstatning øker. I Vestfold mottok NPE 229 klager i fjor mot 196 i 2014, noe som tilsvarer en økning på 16,8 %. Pasient og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, tror økningen skyldes at ordningen er bedre kjent blant både pasienter og helsepersonell.

Torunn Grinvoll, pasientombud i Vestfold
Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK