NRK Meny
Normal

Flere hundre kvoteflyktninger til Vestfold

Kommunene i Vestfold kan bli bedt om å ta i mot fem hundre kvoteflykninger i løpet av i år og neste år. – Det vil kunne by på utfordringer, sier regiondirektøren i KS.

KS om kvoteflyktninger

- Alle de fjorten kommunene i Vestfold tar i mot flyktninger, sier regiondirektør i KS, Eva Lian.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Arbeiderpartiet har gått inn for at Norge skal ta i mot ti tusen kvoteflykninger i løpet av 2015 og 2016. Flyktningene skal bosettes i kommuner over hele landet, også i Vestfold.

At et rikt land stiller opp, er positivt, mener Eva Lian, regiondirektør for Kommunesektorens organisasjon, KS, i Vestfold, Telemark og Buskerud. Samtidig understreker hun at KS stiller en del krav til staten.

For lite penger

KS om kvoteflyktninger

Regiondirektør i KS, Eva Lian, sier det er viktig å blant annet stille spørsmål ved om kommunene har nok boliger før de sier ja til å ta i mot flere flyktninger.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Jeg opplever at det er et stemningsskifte på gang. At vi har det så godt i dette landet at vi mener vi bør kunne stille opp mer, sier regiondirektøren.

Spørsmålet er hvor mange som kan hjelpes i hver kommune dersom Arbeiderpartiets ønske får gjennomslag. For selv om det følger penger med hver flyktning som bosettes, er det som regel for lite til å dekke alle behov.

– Når man etterberegner, viser det seg at det er ca. femti tusen kroner for lite per år per person, sier Lian.

Derfor vil KS vurdere hva det vil bety rent økonomisk for kommunene å ta i mot flere flyktninger, og deretter diskutere med regjeringen.

Les også:

Fem hundre kvoteflyktninger

Så langt i år har IMDI, direktoratet som avgjør hvor mange flyktninger hvert fylke blir spurt om å huse, bedt Vestfold ta i mot tre hundre og førtifem personer.

Blir det et ja til å hjelpe kvoteflyktninger, vil fylket bli anmodet om å bosette ytterligere fem hundre mennesker i løpet av 2015 og 2016.

Les også:

Flinke vestfoldkommuner

– Alle fjorten kommuner her i fylket tar i mot omtrent det antallet flyktninger IMDI anmoder om, forteller Lian.

Hun sier vestfoldkommunene gjør en bra jobb, og trekker særlig frem Sandefjord og Larvik som gode eksempler.

Samtidig er hun klar på at det kan bli utfordrende å bosette kvoteflyktninger i tillegg til de menneskene kommunene allerede har sagt ja til.

– Det er viktig å stille spørsmål ved om kommunene har boliger nok og kan gi disse personene den oppfølgingen de trenger før man sier ja, avslutter Lian.