NRK Meny

Flere grunnundersøkelser

I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke–Barkåker, har Jernbaneverket behov for ytterligere grunnundersøkelser. Det er Norges Geotekniske Institutt som skal gjennomføre dette, og Jernbaneverket skal innhente tillatelse fra grunneierne før arbeidet starter i mai. Det fortsetter ut august/september.