Flere fattige familier på Nøtterøy

Inntektsulikhetene i Nøtterøy kommune er noe større enn i resten av Vestfold og landet. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av kommunen selv.

Hilde Forsmo

YTTERPUNKTER: – Inntektsulikhetene i Nøtterøy kommune er noe større enn i resten av Vestfold, det forteller tverrfaglig koordinator for barn og unge i Nøtterøy kommune, Hilde Forsmo.

Foto: HINA ASLAM / NRK

"Min datter syns det er flaut å invitere venninner med hjem fordi badet vårt er så stygt og lukter vondt med mugg og råteskader", sier en mor bosatt på Nøtterøy.

"Flere av ungene takket nei til min sønns bursdagsinvitasjon fordi vi bor i et belastet bomiljø", sier en annen mor som bor på Nøtterøy.

Disse sitatene er hentet fra et notat til Nøtterøy kommune som handler om barn i lavinntektsfamilier.

Skiller seg ut

Lise Cathrine Thomassen

SAMFUNNET: – Næringslivet må bidra, mener leder for Nav i Nøtterøy og Tjøme Lise Cathrine Thomassen.

Foto: HINA ASLAM / NRK

– Rundt 100 familier i Nøtterøy kommune har inntekt som ikke anses som forsvarlig livsopphold, det forteller leder i Nav Nøtterøy og Tjøme, Lise Cathrine Thomassen.

– Det kan være flere familier som ligger under grensen, men vi yter hjelp til disse hundre familiene. Ytelsene varierer fra engangsutbetalinger, til stønad over lengre tid, forklarer hun.

Les også: Jakter på den gode oppveksten

Grupper som er overrepresentert er innvandrerfamilier, aleneforsørgere og familier der hvor begge foreldrene er syke.

Handler ikke om mat

Thomassen sier at fattigdom blant barn i Norge ikke handler om å ha mat på bordet, men om ulike arenaer som barna ikke kan bli med på fordi disse kostnadene kan være for store for familiene.

Les også: – Fattigdom gjør noe alvorlig med selvfølelsen

– Det kan være bursdager, fotballtrening, treningsleir, kulturopplevelser eller ferier, sier hun.

Hun legger til at mange søker om engangsutbetalinger for å nettopp få muligheten til å gjøre disse tingene her.

Store ytterpunkter

Hilde Forsmo, som er tverrfaglig koordinator for barn og unge i Nøtterøy kommune, sier at det er vanskelig å si noe om hvorfor det er en slik ulikhet.

HILDE FORSMO

NY PLAN: Hilde Forsmo, tverrfaglig koordinator for barn og unge i Nøtterøy kommune, har vært med på å utarbeidet en ny strategiplan for kommunen.

Foto: HINA ASLAM / NRK

– Det kan ha sammenheng med at vi har befolkning som har både høy utdanning og tjener veldig godt. Så har vi de som ikke gjør det, og da blir det ganske vanskelig å leve i et samfunn med ganske store forskjeller, forklarer hun.

Les også: – Kan ikke huske jeg var i så mange bursdager

Kommunen har nylig utarbeidet en ny strategiplan for barn i lavinntektsfamilier.

Forsmo sier at dette var bestilt av politikerne, noe som viser at flere i kommunen er engasjert i saken.

– Per i dag har vi flere tiltak som for eksempel et opplevelseskort, som gir barn mulighet til å gå på kino og i svømmehall. Vi har også en ordning med at foreldrene kan betale mindre til SFO, forteller Forsmo.

Dette er bare noen av tiltakene kommunen har satt i gang.

Alle må bidra

Thomassen ber næringslivet til å stille opp.

– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en.

Lise Cathrine Thomassen, leder for Nav Nøtterøy og Tjøme

Ifølge henne er veien ut av fattigdom at flere kommer i jobb.

– Når mindre enn 50 prosent av stillingene lyses ut, så er det viktig med nettverk, sier hun.