NRK Meny
Normal

Flere elever får ikke karakter: – Skremmende utvikling

Fraværet har gått ned, men antall tilfeller der elever ikke blir vurdert har økt med 75 prosent siden de nye fraværsreglene ble innført.

Greveskogen videregående skole

FRAVÆR: Fraværet ved de videregående skolene i Vestfold er redusert med rundt 30 prosent etter at de nye reglene ble innført.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det viser foreløpige tall fra Vestfold fylkeskommune, som har sett på fravær og tilfeller der elever ikke ble vurdert i første termin, sammenlignet med forrige skoleår.

Etter at de nye reglene, som gjør at elever med mer enn ti prosent fravær i et fag risikerer å ikke få standpunktkarakter, har fraværet blitt redusert med rundt 30 prosent.

Samtidig har antallet tilfeller der elever ikke blir vurdert økt med 75 prosent.

I nærmere 1200 av rundt 1800 tilfeller skal fraværsgrensa være årsaken.

– Det er positivt at fraværet er redusert, men det er ikke positivt at flere nå står uten karakter. Det er farlig, sier leder for Elevorganisasjonen i Vestfold, Eivind Yrjan Stamnes.

Han har lenge vært skeptisk til de nye reglene, og mener det er de svakeste elevene som lider.

– Dersom dette blir realiteten, er det trist, og nettopp det vi varslet. Kampen mot frafall er mye viktigere enn den mot fravær.

Eivind Yrjan Bøe Stamnes

SKEPTISK: Leder for Elevorganisasjonen i Vestfold, Eivind Yrjan Stamnes, mener de nye fraværsreglene virker mot sin hensikt.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kan fortsatt redde seg

– Det er viktig at vi er tett på elevene som har fått melding om at de ikke ble vurdert i første termin. De fleste har fortsatt muligheten til å berge seg ved å være til stede i resten av timene, sier utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune, Kjell Håkon Andersen.

Han mener først og fremst det er positivt at fraværet er redusert.

Kjell Håkon Andersen

BRA: Utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen synes at det er bra at fraværet har gått ned.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– At elevene er på skolen og i timene, er det mest positive grunnlaget for å drive med godt læringsarbeid. Det gir også et bedre miljø i klassen.

Skal forske på fraværsordningen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at selv om en del elever nå får ikke-vurdert til jul, kan de redde karakteren på slutten av året.

– Jeg mener at fraværsreglene fortsatt rimer med målet om at flere skal fullføre videregående opplæring, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

FUNGERER: Hensikten med de nye reglene var å få ned fraværet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det har fungert.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Han legger til at det er nødvendig med mer forskning for å få den endelige fasiten for fraværsreglene.

– Til nå har vi sett at flere elever er til stedet på skolen. Jeg tror at et at elevene er mer til stedet på skolen, også gjør det lettere å forebygge forfall. Men her skal vi ikke synse, her skal det forskes.

– Hva kommer du til å gjøre med alle elevene som nå står i fare for ikke å få karakterer på grunn av det nye fraværsregimet?

– Min klare beskjed til elevene er å følge reglene. De er relativt enkelt å forholde seg til. Hvis du er frisk og rask, så skal du være på skolen. Hvis du er borte og har en gyldig grunn til det, så er det ikke noe problem, da må du bare ha dokumentasjon for det, sier kunnskapsministeren.

Antall ikke vurdert

Skoleåret 2015/2016

1017

Skoleåret 2016/2017

1783

Endring i antall

766

Prosentvis endring

75 %

Kilde: Vestfold fylkeskommune

Dagsfravær

Skoleåret 2015/2016

4,85 %

Skoleåret 2016/2017

3,35 %

Endring i prosentpoeng

1,5

Prosentvis endring

31 %

Kilde: Vestfold fylkeskommune