Flere bruker cannabis

Politiet og ansatte ved på ungdoms-helsestasjonen på Nøtterøy ser en økning av cannabisbruk blant unge. – Cannabis er lett å få tak i og brukes av ungdom i alle lag av befolkningen, sier koordinator Kristin Wolles Stensholt til Tønsbergs Blad. Politiet sier ungdommene bruker det til rekreasjon i hverdagen, og ber foreldrene følge med.

Hasjrøyking (Illustrasjonsfoto)
Foto: Jean Francois FREY / PHOTOPQR/L'ALSACE