Flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen får stadig flere meldinger om dyr som utsettes for vold, forlates og ikke blir tatt vare på.

Tre kattunger spiser mat.

FORLATT: Dyrebeskyttelsen tar blant annet hånd om katter mens de venter på nye hjem (arkivbilde).

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Monica Dahlback, daglig leder i Dyrebeskyttelsen, forteller at hun nylig har gjort en undersøkelse blant deres lokalavdelinger. Tilbakemeldingen er at stadig flere tar kontakt med meldinger om uakseptabelt dyrehold.

– Vi har merket en økning i antall henvendelser om dyrevelferd. Det gjelder både katter, hunder, kaniner og for eksempel hestehold.

Dahlback sier at mange av henvendelsene de har fått i sommer dreier seg om forlatte kjæledyr. Hun tror det er flere grunner til at antallet bekymringsmeldinger øker.

– Vi har jobbet mye med å øke bevisstheten om hva som er akseptabelt dyrehold. Jeg tror man ser en kombinasjon av flere saker og økt bevissthet.

Vold og omsorgssvikt

Avdelingsleder ved Mattilsynet i Vestfold, Kjersti Søli, forteller at de har mottatt rundt 150 bekymringsmeldinger knyttet til dyrevelferd i sommer. Siden nyttår er tallet nesten 300.

– Vi har hatt meldinger om dyr som er forlatt, dyr som er blitt slått og utsatt for omsorgssvikt. Vi har også hatt tilfeller av hjemløse katter som ikke har noen til å ta vare på seg.

Kjersti Søli

– VIKTIG Å MELDE FRA: Kjersti Søli, avdelingsleder ved Mattilsynet i Vestfold, sier de foretar vurderinger av alle bekymringsmeldinger som kommer inn.

Foto: Helena Rønning / NRK

Søli sier at disse meldingene fører til at Mattilsynet må nedprioritere andre oppdrag, fordi man i mange tilfeller er nødt til å reise på tilsyn for å gjøre nærmere undersøkelser.

– Dette området tar mye av våre ressurser. Det er i tråd med prioriteringene vi har, men vi får naturlig nok mindre tid til rutinemessige tilsyn.

Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, bekrefter at det kan være vanskelig å vurdere mange av bekymringsmeldingene.

– Det er en del arbeid å sortere sakene. Samtidig gir det et godt utgangspunkt for å finne ut hvor vi bør undersøke nærmere.

Større engasjement

Knævelsrud forteller at Mattilsynet i fjor fikk rundt 8500 bekymringsmeldinger. Hun anslår at antallet er doblet siden 2010.

– Da kom det en ny dyrevelferdslov som påla folk å melde fra hvis de kjente til alvorlige forhold.

Hun tror den store økningen har sammenheng med at det er enklere å melde fra enn tidligere, samtidig som folk flest er mer opptatt av dyrevelferd.

– Vi har også hatt stor medieomtale av enkelte saker, både når det gjelder gårdsdyr og kjæledyr, som skaper oppmerksomhet rundt dette.