Fjord Line dobler kapasiteten fra Sandefjord

Fjord Line får videreføre seilingstidene de har i dag, men har også fått tildelt morgenavgangen klokka 07.00 til Strömstad.

MS Stavangerfjord

Mens Color Line beholder sin 1000-avgang som tidligere, får Fjord Line doble sine avganger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Fra 2020 blir det endringer for både Color Line og Fjord Line når det gjelder seilingstidene fra Sandefjord. Det er klart etter at Sandefjord kommune har tildelt nye seilingstider.

Mens Color Line beholder sin 1000-avgang som tidligere, får Fjord Line doble sine avganger.

Et helt nytt hybridskip

Color Line har tilbudt et helt nytt høyteknologisk hybridskip og har fått tildelt 10.00-avgangen fra Sandefjord.

– Color Line vil fortsette å seile på den 10-avgangen som de i dag seiler på, men de vil benytte et nybygd skip, et hybridskip, som de har planer om å bygge frem til 2020, sier rådmann Gisle Dahn til NRK.

Kommunen har gjennomført tildelingen etter en grundig evaluering med mest vekt på miljøkriteriene.

– De har fått konkurrere på hvilke egenskaper skipene som de ønsker å trafikkere med har. Det er spesielt utslipp i nærområdene som nitrogenoksidene og svoveloksidene som har vært avgjørende, men også de globale klimagassene, sier Dahn.

I tillegg til det er det også lagt vekt på støy fra skip og hvor mye bunnsedimenter de virvler opp i fjorden.

Endelige tider

Seilingstidene er endelige og vil være gjeldende i perioden 2020 og til 2025.

Gisle Dahn sier at han ikke har spekulert i hva slags reaksjoner rederiene vil ha til denne beslutningen, men han mener at Sandefjord har vært tydelig under konkurranseprosessen:

– Så vi antar det at rederiene vil forstå vår vurdering og beslutning når de ser grunnlaget for den. Og det vil de først se nå. De vil få den tilsendt i dag, avslutter han.

Fra 2020 vil Color Line bare ha ett skip mellom Sandefjord og Strömstad. Det seiler fra Sandefjord klokka 1000 og 1700. Fjord Line må skaffe seg enda et skip for å håndtere fire daglige avganger klokka 0700, 0830, 1330 og 1420.