NRK Meny
Normal

Fikser rundkjøringene bedre

Jon Krokeborg føler seg tryggere i trafikken etter at han tok et bilkurs for eldre.

Jon Krokeborg

POSITIV: Jon Krokeborg føler seg tryggere i trafikken etter å ha deltatt på oppfriskningskurs.

Foto: Igor Tratowski / NRK

Jon Krokeborg, som har hatt lappen i nesten 50 år, bestemte seg for å melde seg på oppfriskningskurs så fort han ble pensjonist.

– Jeg sa at jeg var der mest for å lære hvorfor alle andre gjør så mye rart i trafikken, men jeg fikk erfare at jeg har gjort mye rart jeg også, smiler han.

Krokeborg er klar på at han med årene har fått noen nye utfordringer som bilist.

– Trafikkbildet er veldig mye mer komplisert. Dette skjer samtidig med at man mister noen av de skjerpede sansene man hadde da man var ung.

Gode tips

Han er glad for å ha fått klarhet i hvordan man skal løse konkrete situasjoner i trafikken.

– Det å kjøre i rundkjøring er en utfordring. Jeg tror jeg kjører riktigere i rundkjøringer i dag enn jeg gjorde før kurset.

Jon Krokeborg

UTFORDRINGER: Jon Krokeborg mener svekket reaksjonsevne kan skape problemer for eldre bilister.

Foto: Igor Tratowski / NRK

Krokeborg synes kurset var lærerikt.

– Jeg føler at trafikken har blitt tryggere for meg, og det tror jeg de andre som var der også føler.

Gratis

Som et ledd i Nasjonal Transportplan blir alle bilister over 70 år invitert på et teoretisk oppfriskningskurs i regi av Statens vegvesen.

Kurset er gratis, og går over to dager. Deltakerne kan selv være med å bestemme hvilke temaer som skal gjennomgås.

Ingvar Andersen, inspektør i Statens vegvesen, forteller at deltakerne stort sett kommer med positive tilbakemeldinger.

– De føler seg tryggere. De blir mer bevisst på hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre.

Ingvar Andersen

VIKTIG: Ingvar Andersen ønsker at eldre bilførere skal få mer kunnskap om utfordrende situasjoner.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Ønsker færre ulykker

Andersen forklarer at selv om eldre stort sett klarer seg bra i trafikken, er det enkelte situasjoner der de er mer utsatt for ulykker enn andre bilister. Dette gjelder særlig ved sving til venstre ut på forkjørsvei og i møte med fotgjengere.

Jon Krokeborg tror ny kunnskap er viktig, selv for bilister med lang erfaring.

– Man lærer seg å bli aktsom og ta hensyn til de utfordringene som kommer.

– Så du ser fram til flere nye år bak rattet?

– Ja, jeg gjør det. Samtidig er jeg veldig bevisst på at den dagen jeg føler at jeg ikke kan kjøre lenger, er jeg beredt på å gi fra meg nøkkelen.

Statens vegvesen inviterer eldre bilførere på kurs for å få ned ulykkestallene og informere om endringer i trafikkbildet.

Jon Krokeborg anbefaler kurset til andre eldre