Fikk penger fra NAV, dro til Spania

Nå må han i fengsel i 45 dager.

NAV

60 åringen dro til Spania mens han fikk arbeidsavklaringspenger.

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

En mann i 60-årene er i Tønsberg tingrett dømt til 45 dagers fengsel for å ha mottatt arbeidsavklaringspenger ulovlig.

Mannen fikk innvilget arbeidsavklaringspenger høsten 2012. Noen dager etter dro han til Spania.

I løpet av en periode på to år skal han ha besøkt sin kone i Spania nesten 20 ganger. Ikke på noe tidspunkt skal mannen ha fortalt NAV at han har oppholdt seg der.

Det skal ha vært opplyst om at det ikke er lov til å befinne seg i utlandet når man mottar arbeidsavklaringspenger.

Ikke et ord om Spania

Retten mener at mannen bevisst har unnlatt å nevne at han oppholdt seg i utlandet. Han skal blant annet ha sagt at han ikke kunne møte til oppfølgingssamtale hos NAV på grunn av en innleggelse. Retten mener det er bevist at han da var i Spania.

Ved en annen anledning skal han ha sagt at telefonen var i uorden og at det var grunnen til at NAV ikke fikk tak i han.

Retten mener de har bevis for at han var i Spania også da.

Da han fikk arbeidsavklaringspenger ble det også laget en aktivitetsplan imellom tiltalte og NAV etter et halvt år. Der skal han ikke ha opplyst om at han har oppholdt seg i Spania halvparten av tiden fram til da.

Planen skal også inneholde detaljer rundt familielivet, hans interesser og daglige gjøremål. Her er heller ikke konas hus i Spania nevnt med ett ord.

Mannen er dømt til 45 dagers fengsel for bedrageri. Retten mener at bedrageriet omfatter et beløp på over 200 000 kroner. Han må også betale 4000 kroner i saksomkostninger.