Fikk EMIL-prisen 2018

Ivar Sørby fra Våle er tildelt EMIL-prisen for 2018. Han har blant annet jobbet med utviklingen av «Den Magiske Fabrikken» som produserer biogass i Vestfold. Vestfold Bondelag skriver i en pressemelding at det var mange sterke nominerte, men at Sørby skilte seg ut. Fylkesleder Thorleif Müller og organisasjonssjef Elin Røed overrakte prisen i formiddag.

Thorleif Müller, Ivar Sørby og Elin Røed ved siden av hverandre.
Foto: Vestfold bondelag