NRK Meny
Normal

Fikk bot for bakhjulkjøring

En mann ble bøtelagt etter at han kjørte 60 meter på bakhjulet med motorsykkelen sin.

Larvik tingrett

TO GANGER: En 37 år gammel mann ble i Larvik tingrett bøtelagt for to tilfeller av kjøring med bakhjulet.

Foto: Rune Jensen

En 37 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til å betale en bot på 9 600 kroner etter at han kjørte på bakhjulet med motorsykkelen sin.

Mannen kjørte i et boligområde en lørdag formiddag da han gasset på, løftet forhjulet på motorsykkelen én meter i været og kjørte på bakhjulet over en strekning på 60 meter.

Politiet oppdaget kjøringen, men før de fikk stanset mannen kjørte han inn i en annen gate der han igjen løftet forhjulet og kjørte på bakhjulet forbi en barnehage.

Erfaren motorsyklist

Det ble ikke tatt noen måling av hastigheten på kjøringen, men vitner anslår at hastigheten var rundt 50 kilometer i timen.

Mannes forsvarer fremhevet i retten at det ikke finnes noen bestemmelse i lov eller forskrift som forbyr kjøring på bakhjulet med motorsykkel.

Han fremhevet også at 37-åringen er en erfaren motorsyklist som med enkelthet kan kjøre en lengre strekning på bakhjulet uten å miste kontrollen.

– Lek på offentlig vei

Retten mente imidlertid at det av allmennpreventive hensyn måtte reageres mot denne typen kjøringen som bærer preg av lek på offentlig vei.

Det var ikke annen trafikk, gående eller syklende i området, men retten mener 37-åringens kjøring var i strid med vegtrafikkloven §3.

Ifølge dommen var mannens kjøring ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom, slik at kjøringen potensielt kunne medført fare for domfelte eller andre.

37-åringen ble i tillegg til boten, også dømt til å betale saksomkostninger på 1 500 kroner.