FHI: – Ikke for sent å vaksinere seg

Det er fortsatt influensautbrudd i alle landets fylker.

Influensa, svineinfluensa, forkjølet

INFLUENSA: Influensaforekomsten varierer fra fylke til fylke, opplyser FHI. Se oversikt over alle fylkene nederst i saken.

Foto: Colourbox.com

Forekomsten av influensa er avtagende, men fortsatt på middels nivå i de fleste fylkene, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi anbefaler fortsatt personer i risikogruppen å vaksinere seg. Det tar imidlertid to uker før vaksinen får effekt, og vi vet at forekomsten er på vei ned, så i visse deler av landet vil nytteverdien ved vaksinering begynne å bli begrenset, sier Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver ved FHI.

– Er du i tvil, kan du kontakte legen din for å få en vurdering.

Økning av influensa A-virus

Det er flere influensavirus i omløp, men influensa B-viruset har dominert i år. Det er på vei ned. Samtidig ser FHI en liten økning av influensa A-viruset.

– Men vi forventer ikke at det skal bli en ny influensatopp nå, sier Tønnessen.

På landsbasis er det så langt i sesongen påvist 18 770 influensa B-virus, og 8 948 influensa A-virus.

– Det har vært veldig mange uker på rad med mange syke, så det er blitt opplevd som en seig influensasesong i og med at en så en stigning allerede rundt juletider.

Antall intensivinnleggelser og dødsfall rapportert f.o.m. uke 46, 2017

Antall pasienter innlagt i intensivavdeling med laboratoriepåvist influensa:

296

Antall pasienter innlagt i intensivavdeling med klinisk mistanke om influensa:

147

Antall dødsfall blant pasienter innlagt i intensivavdeling med mistenkt influensa eller påvist influensa:

22

Kan bli syk igjen

Av alle som går til legen av alle årsaker i disse dager, får 2,6 prosent diagnosen influensa, opplyser FHI.

Fordi det er flere virus i sirkulasjon, kan du risikere å bli syk flere ganger.

– Du kan være uheldig å få begge deler. Det er ikke så ofte det skjer, men det går an, sier Tønnessen.

Overlege Dagfinn Skaare

TOPP: – Vi har hatt en kraftig topp med influensa B i Vestfold i vinter, sier overlege Dagfinn Skaare.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Vi kan gjøre mye selv for å unngå å bli smittet.

– Det har ganske mye å si hvordan vi oppfører oss. Hvis vi lever veldig tett på hverandre og er uforsiktige når vi hoster og nyser, gir vi viruset veldig gode arbeidsvilkår. Det er også viktig å passe på håndvasken, sier avdelingsoverlege Dagfinn Skaare ved Sykehuset i Vestfold.

Blir du syk, er hovedrådet å slappe av. De aller fleste blir friske av seg selv.

– Sørg for å få nok drikke, søvn og hvile. Hold deg tørr og varm, råder overlegen.

Influensaforekomst i uke 10, 2018

Fylke

Intensitet

Andel

Oslo

Middels

2,02-3,83 %

Akershus

Middels

2,02-3,83 %

Buskerud

Middels

2,02-3,83 %

Vestfold

Middels

2,02-3,83 %

Telemark

Middels

2,02-3,83 %

Aust-Agder

Middels

2,02-3,83 %

Vest-Agder

Middels

2,02-3,83 %

Rogaland

Middels

2,02-3,83 %

Hordland

Høy

3,84-5,08 %

Sogn og Fjordane

Middels

2,02-3,83 %

Møre og Romsdal

Lav

0,80-2,01 %

Oppland

Middels

2,02-3,83 %

Hedmark

Lav

0,80-2,01 %

Østfold

Middels

2,02-3,83 %

Trøndelag

Lav

0,80-2,01 %

Nordland

Middels

2,02-3,83 %

Troms

Middels

2,02-3,83 %

Finnmark

Middels

2,02-3,83 %

Den rapporterte forekomsten av influensalignende sykdom fordelt på fylke i uke 10.