NRK Meny
Normal

Ferge, spritsalg og ufred i Stokke

I Vestfold er det 37 kulturmiljøer som Vestfold fylkeskommune har pekt ut som regionalt og nasjonalt viktige. Noen har også internasjonal verneverdi. De er representative for alle kulturminnene i Vestfold og skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden.

Gammelt fergeleie på Skjærsnes

Her, på Skjærsnes i Stokke er det et av flere gamle fergeleier, forklarer Anitra Fossum. På den andre siden av fjorden er Hella på Nøtterøy

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Sentralt i Stokke ligger Skjærsnes, helt nede ved Vestfjorden og innløpet til Tønsberg.

Ferge over fjorden

Der finnes det rester av flere fergeleier etter fergetrafikk over til Hella på Nøtterøy. Det er også i dette området det er foreslått en Vestfjordforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.

I dette området, på Stokkesiden, ligger også Melsom med bl.a. Melsom videregående skole.

Les om: Skjærsnes, Hella og Melsom

I 1923 ble ferjestedet på Skjærsnes lagt ned. Det markerte slutten på mer enn tusen års ferdsel over Vestfjorden. På begge sider av fjorden viser gamle veier, gravhauger og gårdsbosetting at fjorden var et viktig knutepunkt.

– Dette forteller oss at her har det vært betydelig ferdsel, både over fjorden, men også inn fjorden. Mest sannsynlig ligger det rester av ferdsel, gamle båter m.m. nede i sjøbunnen, sier Anitra Fossum i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

(Tekst fortsetter under bildet)

Hella gravfelt på Nøtterøy

Hella gravfelt på Nøtterøy

Foto: Jan Gulliksen / NRK


På begge sider av fjorden på dette stedet ligger det gamle gårdsmiljøer i tillegg til den gamle forbindelsen. Det gjør at det kan dokumenteres at det som nå er to kommuner har vært et sammenhengende kulturlandskap, forklarer Fossum.

– De som har reist over her har derfor kunnet reise videre vestover og opp på raet, der hovedferdsåren nord – sør gikk, sier Fossum.


I området er det i dag mange turstier og veier, og området har også nærhet til Vestfold golfklubbs bane.

(Tekst fortsetter under bildet)

Vei ned til sjøen og fergeleiet på Skjærsnes

Veien ned til et gammelt fergeleie på Skjærsnes

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Handel og sjøfart

I Melsomvik var det en handelsplass fra 1500-tallet, og i middelalderen hadde kongen et av sine krigsskip liggende et eller annet sted i Melsomvik.

Vestfjorden er hovedskipsleia til Tønsberg. Der har nybygde skip på Kaldnes mekaniske verksted seilt ut. Og det er i Vestfjorden de store transportene med skip og annet til og fra Tønsberg går. En mindre farled til og fra Tønsberg går gjennom Kanalen til Træla og ut Husøysundet, men der er det begrensninger til mindre skip.

Syd for Melsom, i Bogen i Stokke, finnes rester av et kanonbatteri på Sundåsen. Det ble anlagt i 1899 for å beskytte innseilingen i Vestfjorden.

Ikke bare fiske

I dette området er det to små strandsteder, Bogen og Sand der det bodde fiskere. men, de drev også med litt annet, forteller Anitra Fossum.

Det var øltapperi der, og de drev også visstnok med ulovlig spritsalg til folk som reiste forbi, sier hun.

Det har vært mye ufred i området. Oppå Frøsås ligger en bygdeborg. Den ser man rester av og det er en merket tursti opp dit.

Les mer om: Bogen og Sandåsen

Prestegård og kirke

I Stokker har fagmiljøene i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune også pekt ut Stokke prestegård og kirken som et viktig kulturmiljø.

– Stokke prestegård er fredet. Kirken som ligger der nå er ikke så veldig gammel.
Der stod det en kirke fra middelalderen og prestegården er også fra middelalderen. Og dette er anlagt i et hedensk landskap. Det er mange gravhauger der, det er mange vikingfunn som er gjort der, sier Anitra Fossum.

Les mer om:

Stokke prestegård og kirke

Stokke prestegård og kirke. Prestegården er fredet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK