– Man blir litt maktesløs. Hva gjør jeg?

Nordre Vestfold fengsel er det første i Norge som arrangerer et kurs innen selvmordsforebygging.

VIVAT-kurs

TO DAGER: 30 ansatte fra Nordre Vestfold fengsel og Kriminalomsorgen region sør lærte om å forebygge selvmord. Kurset ble arrangert i Hof fengsel.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Da vil jeg ønske dere velkommen til kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare".

Denne uken har 30 ansatte, fordelt mellom Nordre Vestfold fengsel og Kriminalomsorgen region sør, møtt opp i Hof fengsel for å høre brannmann Gunn Narten og psykologspesialist Elisabeth Kehlet fra VIVAT snakke om selvmordsforebyggende tiltak.

Ifølge VIVAT er fengselet først ut i Norge med et sånt kurs for de ansatte.

VIVAT er et landsdekkende undervisningsprogram og er et samarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge og landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

– Jeg er stolt over at vi er de første som arrangerer et slikt kurs. Pågangen har vært veldig stor og ikke alle har fått plass, sier tilbakeføringskoordinator ved Nordre Vestfold fengsel, Tone Gran Myhre.

Mangel på kompetanse

Tone Gran Myhre

STORT BEHOV: Tilbakeføringskoordinator ved Nordre Vestfold fengsel, Tone Gran Myhre, sier at det er et stort behov for kompetansepåfyll. – Selvmord knyttet til innsatte ved norske fengsler er høy, sier hun.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Ledelsen ved Horten og Hof fengsel vil lære mer om selvmordsfaren blant de innsatte etter flere alvorlige hendelser den siste tiden.

Innsatte forsøker stadig å ta selvmord og de har tatt overdoser på GHB, ifølge Myhre.

– Det er ikke lett å begå selvmord for de innsatte er lite overlatt til seg selv, men dersom de virkelig ønsker å ta sitt eget liv så er det absolutt mulig. Vi har redskaper og verktøy man trenger for å begå en slik handling.

Da er det viktig at vi, ansatte, besitter nok kunnskap til å avdekke om innsatte sliter med slike tanker før de gjør alvor av det, sier hun.

Myhre presiserer at det ikke har vært noen dødsfall som følge av dette de siste to årene.

Antall selvmord øker

Kursholder Gunn Narten synes at det er veldig bra at også Kriminalomsorgen begynner å ta tak i det store problemet.

Gunn Narten

INTERNASJONALT KURS: Kurset om selvmordsforebygging blir holdt i flere land i verden. – Til Norge kom det i 1998 og per i dag er det 150 kursledere i landet, sier Gunn Narten.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– 590 mennesker tok sitt eget liv i 2015 i Norge, og her ligger det også mange mørketall. Dette tallet har hatt en viss stigning de siste ti årene, så det å forebygge selvmord og jobbe med førstehjelp mot selvmord, det anser jeg som veldig viktig, sier Narten.

– Viktig

I løpet av to dager har kursdeltakerne møtt personer med selvmordstanker, lært å stille direkte spørsmål, og laget og iverksatt en plan med et mål om å berge liv.

– Vi har opp imot tusen innsettelser i året og veldig mange kommer med sammensatte problemer og med selvmordshistorikk, sier operativ førstebetjent ved Nordre Vestfold fengsel, Anne Lise Sisjord.

Både hun og hovedverneombud i Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, har opplevd at innsatte har sagt at de vil ta sitt eget liv.

De mener at det er en vanskelig situasjon å takle.

– Man blir litt maktesløs; Hva gjør jeg? Kan jeg gjøre noe feil? Og det de foredragsholderne repeterer er at det er fælt lite du kan gjøre feil. Det å bry seg er kjempeviktig og det er ofte det som er savnet for de som er i en sånn situasjon, forklarer Nilsen.

Ansatte

AKTUELT: De to ansatte, Anne Lise Sisjord og Raymond Nilsen, sier at kurset har vært veldig aktuelt og viktig.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK