NRK Meny

Fellesnemnda for ny region

Vestfold bør få et flertall i fellesnemnda siden vi har flere innbyggere enn Telemark, sier fylkesordfører Rune Hogsnes til Østlands-Posten. Fellesnemnda er fylkeskommunenes eget organ som skal forberede sammenslåingen av Telemark og Vestfold, og det er Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer hvem som skal sitte i nemnda. Et av spørsmålene fellesnemda skal ta stilling til, er hvor fylkesadministrasjonen skal ligge.