Fastlåst konflikt i Kreftforeningen

27 av de 34 kreftsykepleierne i Kreftforeningen streiker fortsatt. Den over tre måneder lange streiken rammer kreftpasienter og pårørende over hele landet.

Hilde Aspholt Brennhovd (til v) og Nina Saastad

Sykepleierne Hilde Aspholt Brennhovd (til venstre) og Nina Saastad ved Kreftforeningens kontor i Tønsberg ble tatt ut i streik 7. august som ledd i en opptrapping av streiken. Kontoret dekker Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

22. mai i år tok Sykepleierforbundet ut 19 av sine 34 medlemmer i Kreftforeningen i streik. 7. august ble ytterligere 8 tatt ut. Mye tyder på at konflikten er like fastlåst.

Trapper opp sykepleierstreik – steile fronter mellom partene

Startet med reklamefri tobakk

Bakgrunnen for konflikten startet med debatten om innføring av reklamefrie tobakkspakker. Kreftforeningen hadde Virke som sin arbeidsgiverorganisasjon, men kom på kant med den fordi Virke også organiserer handels- og servicenæring og derfor jobbet mot Kreftforeningens interesser i synet på reklamefrie tobakkspakker.

Kreftforeningen skiftet derfor ut Virke med NHO Abelia, og det var da konflikten med de ansatte sykepleierne startet. For Kreftforeningen (og Abelia) ville at alle de ansatte skulle samles i én tariffavtale.

– Det vil ikke svekke lønns- og arbeidsvilkårene til sykepleierne, sier organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen.

Jo, det vil det, sier sykepleierne. Streikende sykepleier Nina Saastad utdyper:

– Det vi ser er at viktige punkter i hovedavtalen er lagt ned i en særavtale som skal forhandles lokalt. Det kan være greit, men problemet med den er at den etter avtalens virkningstid kan sies opp med en måneds varsel. Det betyr at vi ikke har noen virkemidler dersom det oppstår uenighet.

Frykter tap av opparbeidede rettigheter

Sykepleierne i Kreftforeningen mener de mistet sykepleieravtalen i forbindelse med dette skiftet. I det nye avtaleverket er sykepleierne ansett for å være funksjonærer, og sykepleierne mener de blant annet kommer til å miste både streikerett og garanti for et minstelønnssystem.

– Sykepleierne har opparbeidet seg rettigheter gjennom mange år, og vi vil ikke uten videre gi fra oss dem, sier streikende sykepleier Hilde Aspholt Brennhovd.

Conradi sier at Kreftforeningen har ansatte med ulik kompetanse, og han mener det er nødvendig med en felles avtale som passer for hele virksomheten.

Uskyldig tredjepart

Det er blant andre kreftpasienter og pårørende som er den uskyldige tredjeparten i denne konflikten.

– Mange av sykepleierne som er i streik jobber på Kreftlinjen, Kreftforeningens landsdekkende tilbud, der kreftrammede og andre kan ringe for rådgivning og informasjon. Dette tilbudet er nå redusert både når det gjelder ressurser og tid, sier Nina Saastad og Hilde Aspholt Brennhovd.

Og om ikke partene er enige om så mye annet, er de i alle fall enige om dette.

– Ja, på grunn av streiken er det redusert kapasitet når det gjelder tilbudet til Kreftlinjen, bekrefter Conradi.