NRK Meny
Normal

Fast bestemt på å jobbe videre for skitunnel

Politikerne og vegvesenet vurderer å åpne Holmestrandstunnelen for å avlaste trafikken gjennom Holmestrand sentrum. Dette på tross av at fylkeskommunen planlegger å lage skitunnel inne i tunnelen.

Holmestrandtunnelen

Vegvesenet sjekker nå tilstanden til fjellet rundt Holmestrandstunnelen, før det eventuelt blir aktuelt å åpne den for trafikk igjen.

Foto: Henrik Bøe

Etter at Skjeggestadbrua delvis kollapset på mandag, går hovedomkjøringsveien for dem som skal nordover gjennom Holmestrand sentrum. Vegvesenet vurderer om den nedlagte Holmestrandstunnelen kan åpnes for å minske trafikken gjennom byen.

– Vi i Holmestrand skitunnel AS vil uansett jobbe videre for å få skitunnel, blant annet fordi vi vet at fylkeskommunen og kommunen gir oss full støtte på dette, sier Øyvind Kvaal, styreleder i Holmestrand skitunnel AS, til NRK.

Vegvesenet undersøker nå tilstanden til fjellet rundt Holmestrandstunnelen, et arbeid som vil pågå de neste dagene.

Les også: Vil lage skitunnel av veitunnel

Kun en kort periode

Øyvind Kvaal

Øyvind Kvaal i Holmestrand skitunnel AS har jobbet for å få skitunnel i Holmestrand i cirka halvannet år.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Politikerne har prøvd å unngå å åpne tunnelen på nytt, men nå har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt veivesenet om å vurdere alle alternativer for at trafikken ikke skal gå gjennom sentrum.

Det var i starten av desember at fylkeskommunen åpnet for å lage skitunnel i Holmestrand. De la da dette inn i sine planer.

– Dette var før bruddet i Skjeggestadbrua skjedde, og da forholdt fylkeskommunen seg til vedtaket om at tunnelen ikke skulle gjenåpnes. Det gjelder til et nytt blir gjort. Bruddet på E18 har forårsaket en veldig akutt situasjon, og derfor ser en på alle muligheter for å bøte på trafikkproblemene på sideveiene, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Han sier at han ikke kan forskuttere hvilke vedtak fylkestinget kommer til å gjøre angående tunnelen.

Ingunn Foss, avdelingsdirektør i Vegvesenet i Vestfold, sier at de vil ha flere svar angående tilstanden på tunnelen på mandag.

– Skal tunnelen brukes som omkjøringsvei, må det skje etter en tett dialog med Vestfold fylkesting og ikke minst Jernbaneverket, sier Foss.

Forbereder forprosjekt

Kvaal sier at Holmestrand Skitunnel AS nå jobber med et forprosjekt som skal løpet utover dette året.

– Det går blant annet ut på å finne ut hva kostnaden ved å bygge skitunnelen vil bli, og inntektsgrunnlaget for dette, sier han, som er klar på at selskapet vil ikke delta i den politiske debatten om å åpne tunnelen.