NRK Meny
Normal

Får ikke trene på Borrevannet

Fylkesmannen sier nei til Horten Roklubbs søknad om å drive organisert rotrening på Borrevannet.

Borrevannet

INGEN RO-TRENING: Borrevannet får ikke brukes til å trene på i frykt for at det skal forstyrre det rike fuglelivet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

NRK.no meldte i januar om at roklubben hadde søkt om tillatelse til å bruke Borrevannet til trening.

Ifølge verneforskriften er det ikke mulig å gi dispensasjon til aktivitet som er en betydelig forstyrrelse for fuglelivet.

Søkte om unntak

Horten Roklubb har søkt unntak fra verneforskriften for Borrevannet naturreservat for å trene på den nordre delen av vannet med fem til ti båter i en til tre timer fem dager i uka.

Elisabeth Rui

SIER NEI: Fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui sier fylkesmannen har forståelse for at klubben ønsker å bruke Borrevannet men sier nei.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fylkesmannen skriver i en pressemelding at de har forståelse for at Horten Roklubb ønsker et sikkert treningsområde i rimelig avstand fra Horten.

– Naturmangfoldsloven gir Fylkesmannen mulighet til å gi dispensasjon fra verneforskriftene bare hvis aktiviteten det søkes om, ikke er i strid med verneformålet. I denne saken betyr det at aktiviteten ikke må være til forstyrrelse for fuglelivet «i nevneverdig grad», skriver Fylkesmannen.

Forstyrrer fuglelivet

Fylkesmannen skriver videre at de ikke har mulighet til å gi den dispensasjonen som Horten Roklubb har søkt om fordi de mener de vil forstyrre fuglelivet i betydelig grad.

– Det er det bred faglig enighet om, sier fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

Borrevannet naturreservat er opprettet for å bevare våtmarksområdet som har et uvanlig rikt fugleliv.

En rekke sjeldne og truede arter som fiskeørn, toppdykker, makrellterne, hettemåke og fiskemåke hekker i området. Fuglene og annet dyreliv i reservatet er fredet mot enhver form for skade og mot unødvendige forstyrrelser.

Vil anke

Avgjørelsen var ikke overraskende, mener leder i Horten roklubb, Cathrine Eriksen. Hun de var forberedt på både ja og nei.

Leder i Horten Roklubb

SKUFFET: Lederen av Horten Roklubb, Cathrine Eriksen, sier hun er skuffet men ikke overrasket over vedtaket.

Foto: Privat

– Det er litt trist, men vi vil anke, sier klubblederen til NRK.no.

I saken er det mange eksperter som har uttalt seg om både fugleliv og vann, dette ser Eriksen på som en stor utfordring for klubben.

– Men vi kan ikke gi oss, vi har lenge ønsket å ro på Borrevannet av flere årsaker, sier Eriksen.

Hovedårsaken til det sterke ønsket er at indre havn i Horten har stor båttrafikk om sommeren og klubben frykter økende havnetrafikk i årene som kommer.