Får ikke lenger lov til å gi barna munnkurv

Foreldre fratas retten til å nekte barna å delta i undersøkelser om vold og overgrep.

Emma klemmer seg inn i hjørnet av sofaen mens Jonas henger over henne.

OVERGREP: NRK-serien «Ikke din skyld», tar opp problematikk knyttet til overgrep mot barn.

Foto: Fra serien "Ikke din skyld" / NRK

– Det vil gi forskningen nye muligheter, sier Gertrud Sofie Hafstad, psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Før måtte barn mellom 12 og 16 år få tillatelse av foreldrene til å svare på undersøkelser om vold og overgrep.

Nå setter en ny forskriftsendring fra i sommer en stopp for denne praksisen. Det betyr at barn kan bestemme selv om de vil delta i medisinsk og helsefaglig forskning.

Endringen kom til nylig til nytte for første gang, da 10.000 ungdomsskoleelever fra 66 kommuner deltok i en omfattende undersøkelse der de svarte på spørsmål om vold og overgrep.

Mørketall

– Forskriften gjør at ungdom som før var hindret i å delta, nå kan gjøre det. Dermed kan vi avdekke mørketall, fordi ungdom som har vært utsatt for vold og overgrep, i større grad vil dele sine erfaringer, sier Hafstad.

Psykolog og forsker Gertrud Sofie Hafstad ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

VIL AVDEKKE MØRKETALL: Psykolog og forsker, Gertrud Sofie Hafstad, ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak undersøkelsen. Hun tror den nye forskriften om samtykke vil avdekke et mørketall, og dermed gi mer realistiske tall på vold og overgrep som utføres mot barn.

Foto: Ingar Sørensen / NKVTS

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har bedt om den omfattende undersøkelsen, fordi de mener det er for lite kunnskap rundt vold og overgrep mot barn.

Med den nye forskriften på plass skal det gi barn og ungdom en unik mulighet til å bli hørt.

– Har nok tall til å handle

Helsesykepleier Inger Marie Otterdal i Larvik kommune, mener undersøkelsen er overflødig.

– Vi vet mer enn nok om konsekvensene for utsatte barn og ungdommer, de er enorme. Det må bli slutt på å hele tiden vente på flere tall, vi har nok tall til å handle.

Otterdal sier at barn og ungdom som opplever vold og overgrep hjemme, må få god informasjon om at det de utsettes for, ikke er riktig.

Hun mener det må bli et naturlig tema som prates om i skolen, dersom de unge skal kunne svare ærlig i slike undersøkelser.

– Det er for lite systematisert undervisning og samtaler med barn. Vi trenger barn som har kunnskap, og for at barn skal ha kunnskap, må vi ha voksne som tør og vil snakke om vold og overgrep.

Helsesykepleier Inger Marie Otterdal, Larvik kommune

STATISTIKK: Helsesykepleier Inger Marie Otterdal mener vi har nok tall og etterlyser handlekraft fra myndighetene.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Tør ikke voksne å ta denne praten?

– Det er fremdeles tabu å snakke om vold og overgrep mot barn. Barn legger merke til når voksne helst ikke vil høre det de vil fortelle om. Da blir det en vond hemmelighet å holde på, sier Otterdal.

– Ikke enig

Statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og likestillingsdepartementet sier at det nå skal bevilges 166 millioner kroner til en opptrappingsplan mot vold og overgrep.

– Jeg er ikke enig i at vi har nok kunnskap om vold og overgrep mot barn. Dette er første gang barn mellom 12 og 15 år blir stilt spørsmål om tema uten foreldrenes samtykke til å delta, sier Hallaråker.

Samtidig jobbes det med å utvikle et opplæringsprogram som retter seg mot ansatte som møter barn i sin arbeidshverdag.