Får grave i forurenset jord

Statens Forurensningstilsyn har nå gitt Esso Norge AS tillatelse til å grave i forurenset grunn på Vallø i Tønsberg.

Esso på Vallø

I 2005 søkte Esso Norge AS om tillatelse til graving i det tidligere raffineriområdene på Vallø i Tønsberg kommune.

Det gamle industriområdet bærer preg av oljevirksomhet fra så tidlig som på begynnelsen av 1900-tallet. Nå har Esso fått ja til å grave på området.  

Begynner i 2007

Esso på Vallø

- Vi skal miljøsikre området ved blant annet å lage en slags vegg langs deler av kystsonen for å hindre en eventuell lekkasje, sier miljørådgiver Øyvind Sundberg i Esso.

- Når begynner dere å grave?

- Så fort det er praktisk mulig, sannsynligvis i løpet av året. Arbeidet vil ta noen måneder.

- Sitter dere med noen konkrete planer for området?

- Hvis det skulle bli akutelt med noe bygging på deler av området, vil det måtte håndteres med nye tillatelser.

Strenge krav

Fra Statens Forurensningstilsyn har Esso fått en rekke vilkår de må følge som forbehold til ja-signalet.

Det er spesielt viktig å få en bedre dokumentasjon av forurensningens miljømessige betydning, sier miljørådgiver Sundberg.

- Vi har hatt marin overvåkning siden 80-tallet. Det vil vi fortsette med. Det ser jeg på som et viktig tiltak for å dokumentere miljøtilstanden i området.