Normal

Får dekket utgiftene

Slik så Marianne Brekkes bil ut etter at hun ble dirigert inn på vei som ble asfaltert. Nå har selskapet som asfalterte veien tatt på seg ansvaret og vil betale for rengjøring.

Asfaltlim på bilen

Det regnet lett da Marianne Brekke kjørte på den nyasfalterte veien. Det kan muligens ha medvirket til at bilen ble seende slik ut.

Foto: (Pri vat)

(Artikkelen er oppdatert med kommentar fra selskapet som sto for asfalteringen)

Marianne Brekke skulle kjøre barnebarn til Holtegrenda barnehage i Sandefjord, men underveis ble hun omdirigert av en mann som sa at hun måtte kjøre en annen vei for å komme frem.

Det viste seg at hun kom inn på en vei der det var delvis asfaltert i begge kjøreretninger. Da hun kom frem til barnehagen, så hun at kjøreturen hadde satt merker.

– Det var jo lett å se siden jeg har en lys beige bil. Og da jeg dro fingeren over, satt det så fast at jeg skjønte at dette ikke ville gå vekk med en vanlig såpevask.

Noen av de ansatte i barnehagen kommenterte også flekkene, og det ble antydet at det kunne dreie seg om en type lim som brukes i asfalt.

Misfornøyd med kommunalt svar

Det er kommunen som har ansvaret for asfalteringen på denne veien, og Brekke tok kontakt for å fortelle hva hun hadde opplevd.

– Jeg fant ut at det var best å si fra, for det er ikke bare meg dette gjelder. Det er mange som kjører på den veien.

I Sandefjord kommune fikk hun kontakt med en ansatt som kunne bekrefte at de sto for asfalteringen, og at det trolig var asfaltlim hun hadde fått på bilen. Men Brekke sier hun var mindre fornøyd da den ansatte antydet at hun hadde kjørt for fort, og svaret hun forteller at hun fikk da hun sa at hun ville sende regningen for bilvasken til kommunen.

– Da fikk jeg til svar at «du kan jo prøve og se hva du oppnår med det».

Skal undersøke saken

Kommunalteknisk sjef i Sandefjord kommune, Arne Johnsen

Kommunalteknisk sjef Arne Johnsen anbefaler at folk sender skriftlig henvendelse til kommunen ved hendelser som de mener kommunen har del i.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Kommunalteknisk sjef Arne Johnsen i Sandefjord kommune kjente ikke detaljene i saken da NRK snakket med ham, men sier det er uheldig at Marianne Brekke føler at hun har fått et dårlig svar. Han vil gå videre med saken.

– Vi har satt bort asfalteringen til en underentreprenør, så jeg skal undersøke dette med dem og se om det kan ha vært noen avvik her.

Betaler skaden

Etter at denne saken ble publisert, er det nå klart at underentreprenøren betaler for rengjøring.

– Det er vi som har lagt asfalten, og vi tar ansvar for eventuelle skader. Alle som har henvendt seg til oss har fått tilbud om fjerning av asfaltrestene for vår regning, sier distriktssjef Marius Røed i NCC Industry.