NRK Meny

Får bot etter brukollaps

Grunneier Bjørn Hundstad får 100 000 kroner i bot av kommunen for terrenginngrepet som førte til kollapsen av Skjeggestadbrua på E18. Holmestrand kommune mener gravingen som ble gjort før brua svikta i februar i fjor, ga alvorlig uopprettelig skade, skriver Jarlsberg Avis. Bjørn Hundstad sier han ikke vil betale boten, blant annet fordi han ikke var informert om at det var noen fare for kvikkleire eller skredfare på eiendommen.