Fant kirkegård på Torget i Tønsberg

Arkeologer sier de har gjort svært spennende funn under utgravingen på Torget i Tønsberg. Blant annet en kirkegård fra Middelalderen.

Skjelettrester av et barn

Et skjelett av et barn ble funnet utenfor kirkeruinen. Arkeologene mener de har funnet kirkegården til Mariakirken i Tønsberg.

Foto: NIKU

I forbindelse med at Torget i Tønsberg skal revitaliseres må grunnen undersøkes arkeologisk.

Mariakirken lå i sin tid på Torget og ruinene av denne inngår i planene for det nye torget.

Nå er det gjort flere interessante funn.

Arkeolog Hanne Ekstrøm Jordahl

Det er gjort mange sopennende funn på Torget i Tønsberg. Årets funn er bare registrert og finnes kun på dataskjerm, sier arkeolog Hanne Ekstrøm Jordahl

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Fant kirkegården til Mariakirken

I sommer har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjort interessante funn på steder utenfor der kirken har stått.

– For kort tid siden gjorde vi en forundersøkelse og da fant vi rester av kirkegården til Mariakirken, forteller Hanne Ekstrøm Jordahl, som er utgravingsleder for arbeidene på Torget.

Hun er spesialist på skjelett. Hun sier at funnet av skjelettrester er ekstra spennende.

– Vi har få funn fra kirkegården til Mariakirken, så dette er ekstra spennende, sier hun. Skjelettet stammer fra et barn.

I fjor ble det gravet fram to skjelett fra det som var inne i kirkeskipet. Det vi har funnet nå er funnet på utsiden, på sørsiden, sier Hanne Ekstrøm Jordahl.

Blir ikke tatt opp

I Møllegaten i Tønsberg ble det i fjor funnet rester av 35 skjeletter i forbindelse med undersøkelser der det ble lagt fjernvarmerør.

De restene ble tatt opp og skal analyseres kommende vinter. Skjelettet fra Torget er ikke tatt opp, men gravet over etter at de er registrert.

– Skjelettet er funnet i forbindelse med en forundersøkelse der vi hadde en søkesjakt for å komme ned til de automatisk fredede kulturlagene. Da støtte vi på skjelettet, sier arkeologen.

Spennende funn på Tønsberg torg.

I sørenden av ruinene til mariakirken ble det funnet en mur som arkeologene mener er restene av et våpenhus.

Foto: NIKU

Fant det gamle torget

Hun forklarer at den delen av Torget hvor skjelettet er påvist er en egen forundersøkelse som er ment for dokumentasjon. Arbeidene på den øvrige delen av Torget er en hovedundersøkelse.

Øverst på Torget har de nylig funnet det som kan være forlengelsen av det gamle middelaldertorget.

Et ukjent våpenhus avdekket

Det er også gjort andre funn. Da de skulle grave ut til et lysfundament kom arkeologene ned på et murverk like sør for kirkeruinen. Det viser seg at dette hadde kontakt med kirkemuren.

– Dette har vi tolket til et mulig våpenhus i en sør-portal inn til kirken. Det har til nå ikke vært kjent gjennom beskrivelser eller avbildninger at kirken har hatt en sør-portal, så det er nytt, sier Hanne Ekstrøm Jordahl. Det finnes mange eksempler på slik bygging av våpenhus på sørsiden av kirkene. Måten muren var bygget på viser at den er fra middelalderen, en såkalt kistemur.

Arkeologene har ikke andre indikasjoner enn et våpenhus, men utelukker ikke at det kan ha vært restene av et gravkapell de har funnet.

Muren til våpenhuset avdekket

Midt på bildet er restene av en mur som kan være muren til et våpenhus på sørsiden av Mariakirken.

Foto: NIKU