NRK Meny
Normal

– Vi vil ha bedre tilgang

Norske hvalfangeres gravsteder i Sørishavet må gjøres mer tilgjengelige for familier som vil besøke gravene, mener organisasjonen "Øyas venner".

Sør-Georgia

Det å ha mulighet til å besøke en grav betyr mye for de etterlatte.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Temaet ble tatt opp da Sør-Georgias guvernør, Colin Roberts, var på besøk i hvalfangerbyen Sandefjord i dag, hvor han blant annet møtte Kjell Tokstad, formann i organisasjonen Øyas venner.

– Det at vi skal være nødt til å spesialtillatelse til å komme til gravene våre synes vi er uakseptabelt, sier Tokstad.

Les også: Rotteutryddelse snart over

Må ivareta sikkerheten

13 000 kilometer fra hjemlandet ligger 140 norske hvalfangere begravd, på hvalfangerøya. Britiske myndigheter, som bestemmer på øya, krever spesialtillatelse for slektninger som vil besøke gravene, og har gjort det byråkratisk og vanskelig for dem som kommer fra Norge. Britene sier de må ivareta de besøkendes sikkerhet.

– Det er problematisk å gi folk fri tilgang til øya, fordi det er farlig både med tanke på dyrelivet og at bygningsmassen inneholder asbest. I tillegg kan det løsne metallgjenstander når det blåser, sier Roberts.

Sør-Georgia

Dyrelivet på Sør-Georgia kan skape problemer dersom det åpnes for fri ferdsel.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Likevel lover han å se på om det kan være mulig å få noe fri passasje til enkelte av gravene.

– Dette er noe vi også jobber for, for det betyr utrolig mye for de etterlatte å kunne besøke en grav, sier Tokstad.

Det jobbes nå med en femårsplan for øya, for å se nærmere på hva som er mulig å få til der. Roberts sier det er viktig at Norge engasjerer seg i arbeidet, og at de vil høre på hva som er viktig for nordmennene.

Viktig med minnetavler

Som et lite plaster på såret for de etterlatte har Sandefjord egne minnetavler over de døde hvalfangerne. Roberts fikk i dag se disse på Bryggekapellet.

– Vi startet arbeidet med minnetavlene for drøyt 15 år siden, da det var umulig å komme til Sør-Georgia. Det og ikke ha et gravsted å gå til er et savn for mange, og derfor valgte vi å lage et slikt minnested, sier Tokstad.

Nå er minnetavlene lett tilgjengelig for alle som ønsker å se dem.

– Vi ser at folk leter opp navnet på den de søker, og deretter tenner et lys. Det er helt tydelig at dette er viktig for mange, avslutter Tokstad.