NRK Meny
Normal

Stadig færre velger denne veien

Det har vært en halvering av trafikken på Raveien mellom Sandefjord og Tønsberg etter at firefelts E18 åpnet i juli.

Raveien ved Gjennestad

Trafikkmengden er betydelig redusert på sideveinettet mellom Sandefjord og Tønsberg etter at nye firefelts E18 åpnet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etter to år med innsnevringer, nedsatt hastighet og stengninger, velger nå bilistene gladelig nye E18, viser tall fra Statens vegvesen.

– Det er gledelig at trafikken på sideveinettet har gått ned. Det er nok for tidlig å konkludere med at trafikken er halvert, for det er trolig et kunstig høyt tall fra 2013. Dette fordi mye anleggsarbeid på E18 gjorde at mange valgte å bruke sideveiene, sier avdelingsdirektør hos Statens vegvesen Vestfold, Ingunn Foss.

Les også: Nå åpner nye E18

Hva skjer nå bommen kommer?

Ingunn Foss

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss, håper bilistene fortsetter å velge E18 også etter at bommene er på plass.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

I september 2013 var det i snitt 7600 biler i døgnet som kjørte gamle E18 mellom Sandefjord og Stokke, mens det i september i år kun kjørte 3100 biler der. Mellom Stokke og Tønsberg var tallene henholdsvis 5100 og 3200.

Folk NRK har snakket med, som bor langs Raveien, har merket noe nedgang i trafikken, men sier det fremdeles kjører en del anleggstrafikk der. I tillegg er de spente på hva om skjer når bommene kommer opp.

– Vi forventer at bommene vil gjøre at noen velger sideveiene. Samtidig ser bomsatsene nå ut til å bli så lave at vi forventer at hovedmengden av trafikken kjører på E18, sier Foss.

– Er det en fordel at bilistene nå blir vant til å kjøre på den nye veien, før bommene kommer opp?

– Vi håper at folk ser at det er effektivt å kjøre på E18, og at de ser er at det er mer trafikksikkert både for dem selv og for dem som bor på sideveinettet.

Vil vurdere tiltak

Foss sier de vil følge nøye med på utviklingen på sideveinettet når bommene kommer opp. Viser det seg etter noen uker at mange bilister velger bort E18 blir det vurdert ulike fartsreduserende tiltak, som gjør det lite attraktivt å bruke sideveinettet.

Foss tror det etter noen måneder med bom vil være mulig å lage gode analyser på hvordan den nye firefelts E18 fungerer.