NRK Meny

Færre søker videregående opplæring

Det er 190 færre søkere til videregående opplæring i Vestfold i år enn i fjor. Søkertallene viser derimot at det er en økning i antall søkere til bygg- og anleggsfag. Den største prosentvise økningen er det til utdanningsprogrammet naturbruk. Dette utdanningsløpet har vært relativt svakt de tre siste årene.