Færre flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber Horten kommune om å bosette fem enslige mindreårige flyktninger i år. I høst ble Horten bedt om å bosette åtte flyktninger, men behovet har blitt mindre. Regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Randi Kleven, sier at alle kommuner som har vedtatt å bosette enslige mindreårige nå får beskjed om at anmodningen blir redusert.