Færre dropper ut av skolen

Antall elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring i Vestfold øker.

Frode Hestnes og Øyvind Sørensen

Frode Hestnes (Frp), leder av hovedutvalg for utdanning og utdanningsdirektør Øyvind Sørensen la fram tilstandsrapporten om videregående opplæring i Vestfold onsdag.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Antall elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring i Vestfold øker, samtidig går antall elever som slutter tilbake. Det viser en tilstandsrapport om videregående opplæring i Vestfold som ble lagt fram onsdag.

Øyvind Sørensen, utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune, ser flere positive trekk i rapporten.

– Det som gleder meg mest er at færre elever slutter på skolen samtidig som betraktelig færre lærlinger hever kontrakten sin enn tidligere. I tillegg har vi gode mobbetall, sier Sørensen.

Flere gjennomfører

Den årlige tilstandsrapporten tar for seg læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring.

I Vestfold sluttet 4,2 prosent av elevene i løpet av skoleåret 2012/2013. Det er lavere enn landsgjennomsnittet på 4,9 prosent.

– Dette er et område vi har satset på, men vi er ikke helt i mål. Fortsatt er det for mange som ikke gjennomfører videregående opplæring, sier Sørensen.

Vestfold fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og drøyt 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunes utdanningstilbud.

Andelen lærlinger og lærekandidater som hevet kontrakten sin i 2013 var 9,1 prosent. Foreløpige tall for 2014 er 6,7 prosent.

Læringsmiljø

Rapporten viser at læringsmiljøet på skolene og på lærlingenes arbeidsplasser er godt og færre opplever mobbing.

Høsten 2014 svarte 2,4 prosent av elevene at de hadde opplevd mobbing på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere, mot 4,1 på landsbasis. For lærlinger og lærekandidater var tallene 2,3 prosent, mot 3 prosent på landsbasis.

90 prosent av elevene og 86 prosent av lærlinger og lærekandidater har aldri opplevd mobbing.

– Vi har hatt flere tiltak på dette og det å prioritere er viktig. Det gir resultater, sier Sørensen

Han får støtte av Fremskrittspartiets Frode Hestnes, leder av hovedutvalg for utdanning.

– Vi er veldig godt fornøyd med resultatene. Det er godt å se at de områder vi satser på gir resultater, både når det gjelder mobbing og gjennomføring av skolen, sier han.

Læringsresultater

I karakteren i norsk ligger elevene i Vestfold på eller noe over landsgjennomsnittet, i engelsk gjør elever i studieforberedende det bedre enn landsgjennomsnittet, mens elever på yrkesfag gjør det litt dårligere.

I matematikk gjør elever i Vestfold det generelt dårligere enn andre elever. Det er et område det må jobbes videre med, mener Hestnes.

– Nå må vi ta disse resultatene med oss og se hvor vi har svake resultater og jobbe med dette, sier Hestnes.

Men han advarer mot å trekke for raske konklusjoner.

– Vi kan ikke bare vurdere tallene for ett år, men må se dette over tid. Så må vi satse videre på det vi er gode på før vi tar tak i andre områder og setter fult fokus på det, sier Hestnes.