NRK Meny
Normal

Færre av Matias

Matias Christoffersen (17) er en av stadig færre instrumentalister som søker seg inn på musikk-, dans- og dramalinjen ved Sandefjord videregående skole. Faglærer gir politikerne skylda.

Matias Christoffersen går i andre klasse på musikklinja ved SVGS og har piano som sitt hovedinstrument

Matias Christoffersen går i andre klasse på musikklinjen ved SVGS, og han har spilt piano lenge.

Bjørn Olaf Olsen er faglærer og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole. Han har de siste årene merket at det går lengre tid mellom hver gang de virkelig store talentene dukker opp.

Selv underviser han i piano, og han ser at det er stadig færre instrumentalister som søker seg til linjen.

– Før var det lange ventelister til både kulturskolen og musikk-, dans- og dramalinjen, men nå kommer jo nesten hvem som helst inn, sier Olsen.

Skylder på politikerne

Bjørn Olaf Olsen

Faglærer ved SVGS Bjørn Olaf Olsen ved fortviler over at musikk ikke er høyere prioritert i grunnskolen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Skylden for mangelen på søkere legger Olsen på rikspolitikerne. Han hevder de estetiske fagene har blitt nedprioritert gjennom stadig nye reformer.

– Det er det største feilen som er gjort. Det er ikke bare det å sette opp ligninger med to ukjente som betyr noe. Det handler om å se hele mennesket, sier Olsen.

Selv har han vært med på mange oppsetninger, både i barnehage, grunnskole og videregående, og han skjønner ikke at ikke politikerne ser det samme som han. Nemlig gleden og mestringsfølelsen barn og unge kjenner når de står på scenen.

Matias Christoffersen har vært glad i å spille musikk hele livet, og han er enig i at musikkundervisningen i grunnskolen er for dårlig.

– Siste året på ungdomsskolen lærte vi noen sanger på gitar, også skulle vi fortelle om en artist vi likte. Stort mer var det ikke, sier Christoffersen.

Han var mer imponert over notelære i forbindelse med blokkfløytespilling på barneskolen, og mener det burde være mer av det i undervisningen.

Kun én musikktime i uka

Erik Lindegaard

Musikklærer Erik Lindegaard er opptatt av at elevene skal kjenne på mestringsfølelsen når de spiller musikk sammen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

På Breidablikk ungdomsskole i Sandefjord befinner det seg en mann som brenner for at barn og unge skal få ta del i de gledene musikken gir. Lærer Erik Lindegaard er selv musiker, og dette året har han fått lov til å kun undervise i musikk.

– Det er jeg utrolig glad for. Dessverre er det slik at musikkfaget gjerne er et fag en del lærere ikke ønsker å undervise i, og med umotiverte lærere får ikke elevene den undervisningen de har krav på, sier Lindegaard.

Lindegaard er helt enig med Olsen i at de estetiske fagene med tiden har blitt nedprioritert. I dag har ungdomsskoleelever én musikktime i uka, eller en dobbelttime annenhver uke slik de har valgt å legge det opp på Breidablikk.

– Det er altfor lite. Og når det i tillegg går bort timer i forbindelse med tentamener blir det ikke mange timene til sammen på et år, sier Lindegaard.

Han er helt klar på at det ikke er noen hemmelighet at de praktiske ferdighetene verdsettes mindre enn de teoretiske. Og at slik burde det ikke være.

Når Lindegaard har elever samlet til musikktime hender det at de setter sammen en gruppe til et band. Og den mestringsfølelsen og samholdet som da oppstår er fantastisk ifølge Lindegaard.

– Det blir god stemning og god musikk, og det er jo helt suverent! Og jeg blir også glad av å høre god musikk! Så jeg håper vi kan få mer musikk inn i skolen igjen, sier Lindegaard.

Musikkrom

På denne scenen på Breidablikk ungdomsskole skapes et godt samhold og mye god musikk ifølge musikklærer Erik Lindegaard.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Musikk som valgfag

Breidablikk har tidligere tilbudt elevene i 9. og 10. klasse musikk som valgfag, slik er det ikke lenger. Men Lindegaard håper at det vil være et tilbud igjen i fremtiden, slik at de som er ekstra interessert i musikk får muligheten til å utvikle seg videre.

Dette synes Matias Christoffersen høres smart ut.

– Det er jo fint for dem som tenker at de vil studere musikk videre. For det er en del som er greit å kunne når en skal begynne på musikklinjen.

Politikerne må se verdien

Bjørn Olaf Olsen mener nå at politikerne må se at de estetiske fagene bør få like mye plass som de teoretiske.

– Kunnskapsløftet må endres. Estetiske fag må inn på lik linje med de andre fagene slik de var tidligere, avslutter Olsen.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal se på muligheten for å få inn musikk som valgfag i ungdomsskolen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innrømmer at de teoretiske fagene har høy prioritet, og sier videre at sånn må det være. Men det betyr ikke at de estetiske fagene skal nedprioriteres.

Likevel har han ingen planer om å øke antall timer med musikkundervisning i uka.

Er én musikktime i uka i grunnskolen nok til å gi det elevene trenger av musikkopplæring?

Jeg har ingen planer om å øke antallet musikktimer i uka, men det kan hende vi skal se på om det er mulig å få inn musikk som et av valgfagene igjen. De rødgrønne valgte i sin tid bort musikk som valgfag, sier Røe Isaksen.

Flere estetiske fag som valgfag

Røe Isaksen ser heller ikke bort i fra at det kan komme flere estetiske fag som valgfag etterhvert.

Et utvalg skal i løpet av våren levere en gjennomgang av hele forholdet som skolen har til kultur. Alt fra den kulturelle skolesekken til kultur i undervisningen.

– Når deres resultater foreligger, skal vi komme med noen konklusjoner. Det blir nok om et års tid tenker jeg, avslutter Røe Isaksen.