NRK Meny
Normal

Etterlyser hjelp til sjøfuglene

Den dramatiske nedgangen av en del sjøfugl-arter skyldes matmangel, mener naturoppsynsmann. Han etterlyser tiltak som kan finne ut hvorfor det er slik og hva som kan gjøres.

Makrellterne

MINKER: Makrellterna er en av de sjøfugl-artene som har problemer i Oslofjorden.

Foto: Knut Dreiås

I flere år har det pågått telling av sjøfuglbestander, og resultatene de siste åra er nedslående. Det gjelder også i Oslofjorden.

I indre deler av fjorden viser årets telling at hettemåka er i ferd med å forsvinne mens bestanden av sildemåke og gråmåke blir stadig mindre.

Egil Soglo

Naturoppsynsmann Egil Soglo vil at lokale og nasjonale forvaltningsmyndigheter undersøker hvorfor flere sjøfuglbestander er kraftig redusert.

Foto: Jan Gulliksen / NRK
– Bekymringsfullt

Ifølge naturoppsynsmann Egil Soglo i Statens naturoppsyn (SNO) i Vestfold er tendensen lenger ut i fjorden svært lik.

– Bestanden av hettemåke varierer, men ellers ser vi det samme langs kysten av Vestfold og Telemark. Særlig er situasjonen bekymringsfull for sildemåke og makrellterne. Maten er en viktig årsak til at situasjonen endrer seg for sjøfuglene.

Etterlyser tiltak

Han etterlyser derfor tiltak som kan gi svar på hvordan det tradisjonelle matfatet til sjøfuglene ser ut.

– Jeg har en mistanke om at noe har skjedd i havet. Vi har god nok dokumentasjon på at mange sjøfugl-arter sliter, så jeg etterlyser at det tas tak i denne kunnskapen og undersøkes hvorfor det er slik og hva som kan gjøres.

Arne Christian Geving

BEKYMRET: Nedgangen i sjøfuglbestander er urovekkende, sier Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK
Enkelte lokale tiltak

Vilt- og fiskeforvalter Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold er også bekymret over situasjonen for sjøfugl i Oslofjorden. Han sier at det gjøres enkelte lokale tiltak for å bedre situasjonen.

– Vi har tiltak som for eksempel reduserer risiko for akutt forurensning, vern av biotoper for sårbare arter, ilandstigningsforbud i hekkesesongen og jakt på mink. Slike tiltak kan gjøres lokalt, men det som går på næringstilgang og økosystemer i havet er vanskelig for oss lokalt å gjøre noe med. Det må være en nasjonal oppgave.

Komplekse økosystemer

Og sammenhengen mellom færre sjøfugler og tilgangen på næring er en oppgave som blant annet Miljødirektoratet jobber med. Direktoratet har nylig fått en rapport fra havforskere og sjøfugleksperter som viser at det er svært komplekse sammenhenger som påvirker sjøfuglbestandene.

Klimaendringer, svingninger i fiskebestander og endringer i tareskogene er ifølge forskerne de viktigste faktorene som påvirker tilgangen av mat for sjøfuglene.

Ikke nok med mye fisk

– Paradoksalt nok er det store fiskebestander i havet, men det betyr ikke at det er nok fiskeyngel. Mange sjøfugler er avhengige av fiskeyngel, og da hjelper det ikke at det finnes mye voksen sild og makrell, sier seniorrådgiver Magnus Irgens i Miljødirektoratet.

Rapporten fra forskerne peker blant annet på at det er lite mat for sjøfugl også i havområdene Nordsjøen og Skagerrak. Når det er matmangel i hekkesesongen blir dessuten egg eller unger forlatt i lengre tid og er dermed mer sårbare overfor andre fugler og dyr.

Forskerne foreslår to nivåer av tiltak. Det ene er tiltak innen fiskeriforvaltningen for å sikre gode gytebestander av fisk. Det andre er tiltak som omfatter vern mot forstyrrelser av sjøfuglene, beskyttelse av viktige leveområder samt reduksjon i risikoen for forurensning.