Etterforsker fiskedød

All fisk i øvre del av Leirelva i Sande er drept av forurensing. Årsaken er trolig utslipp av grisemøkk.

Ann Kristin Solheim Vakrak holder opp død fisk som er funnet i Leirelva i Sande

Ann Kristin Solheim Vakrak, som jobber i Sande kommune, holder opp død fisk som er funnet i Leirelva.

Foto: Bjørn Elnan / Sande kommune

Lørdag 24. oktober meldte Sande kommune at det var oppdaget et utslipp som har forurenset Leirelva i Sande. Politiet i Drammen etterforsker nå saken.

– Vi vet at utslippet har drept så å si all fisk i øvre del av Leirelva, ned til Lysdalen, sier skogbrukssjef i Sande kommune, Bjørn Elnan.

Avhøres i neste uke

Politiets hovedteori er at forurensningen skyldes utslipp av grisemøkk fra et grisefjøs.

– Vi prøver å kartlegge hva som har skjedd rundt dette utslippet, og hvorfor det skjedde. Målet er å finne ut om personer eller foretak har gjort noe ulovlig, eller om dette er uaktsomhet eller et uhell, sier politibetjent på etterforskningsavdelingen ved Drammen politistasjon, Trond-Egil Groth.

Den mistenkte grisebonden er ikke avhørt ennå.

– Vi skal ha et samarbeidsmøte med Fylkesmannen og Sande og Drammen kommuner på mandag i neste uke. Der skal vi legge en strategi, så er planen å gjennomføre avhør i løpet av neste uke.

Død fisk i Leirelva

All fisk i øvre del av Leirelva er død.

Foto: Ola Håvard Hoen / Privat

Venter på prøvesvar

Både politiet, kommunen og Fylkesmannen har tatt prøver av vannet, men resultatene er ikke klare ennå.

– Derfor er det vanskelig å si noe om omfanget. Bildene og rapportene gjør at det ser ut som at dette er omfattende, så vil de faktiske undersøkelsene vise om det stemmer, sier Groth.

Seniorrådgiver Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold sier de følger med på utviklingen.

– Vi har registrert en strekning med død fisk som strekker seg 4–5 kilometer inn i Vestfold, sier Geving.