NRK Meny
Normal

Et skritt nærmere bro til Moss

Horten-ordfører Børre Jacobsen er veldig fornøyd med konseptutvalgets konklusjon for kryssing av Oslofjorden i fremtiden.

Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten

Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten

Foto: Sweco

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Børre Jacobsen (H)

Børre Jacobsen var tilstede da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk overlevert konseptutvalgutredningen onsdag morgen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Jeg er veldig, veldig fornøyd. Den arbeidsinnsatsen som er lagt ned for å redusere barrieren Oslofjorden, ender i en utredning som sier at det er lurt å bygge, det er samfunnsøkonomiske lurt og positiv å bygge og det er teknologisk mulig å løse, samtidig som man ivaretar de sårbare områdene på hver side av fjorden.

Det som er foreslått fra Statens vegvesen i utredningen, er å lage en broløsning mellom Horten og Moss. Broa skal gå over i en lav bro når man kommer mot land. Der bygger man en kunstig øy, et stykke fra land, hvor man fører veien ned i en tunnel, og på den måten hindrer inngrep i det sårbare landskapet som alle ønsker å ta vare på. Det er altså en løsning som går over vann og under land.

– Det er en løsning som er prøvd ut andre steder, blant annet i Danmark. Så dette er lovende og spennende og jeg håper det får stor tilslutning på Vestfold-siden.

Kan stå ferdig i 2030

Konseptkart Oslofjordforbindelse

Konseptkartet viser alle aktuelle konsept knyttet til ny kryssing av Oslofjorden.

Han håper det ikke tar for lang tid å få realisert planene. Men ligger fortsatt noen år frem i tid.

– Det er snart 100 år siden man først begynte å snakke om en fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold. Gjengangeren skrev om det i 1919. Nå, nesten 100 år senere er vi der vi er i dag, med planer som er realiserbare. Jeg har hørt veidirektøren si at det kan være ferdigbygd i 2030, men det er klokt nok ingen som tør å love noe, sier Jacobsen.

Hvordan dette skal finansieres, er ikke med i planene ennå. Men at det vil koste flere titalls milliarder kroner, mellom 30-65 milliarder står det i utredningen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NRK at en kryssing Moss-Horten og en ny Oslofjordkryssing gir store ringvirkninger lokalt.

– Så er det slik at man fort kan bli blendet når man får en regning på 10, 20, 30 milliarder kroner, men samtidig må man se på gevinstene. Og her er gevinstene mye større enn kostnaden, sier han.

Utredningen fra Konseptutvalget skal sendes på en bred høring med frist til 1. mars. Samferdselsdepartementet har også gitt eksterne konsulenter i oppdrag å gi sin vurdering av de forskjellige alternativene.

Til slutt er det opp til politikerne å bestemme fremtidens forbindelse mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden.