NRK Meny
Normal

Et redskap for kommunesammenslåinger

Det er viktig å dra med seg gode ansettelsesforhold over i den nye kommunen ved kommunesammenslåinger, mener Utdanningsforbundet. Nå lages det et verktøy som skal bidra til å sikre læreres og barnehageansattes arbeidsforhold.

Monica Undseth og Petter Andersen

Lokallagsleder Monica Undseth og andre tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i Stokke etterlyste bedre muligheter for å sikre arbeidsforholdene til medlemmene etter at kommuner har slått seg sammen. Fylkesleder i Vestfold, Petter Andersen, sendte innspillet videre til forbundet sentralt. Der lager de nå et oppsett som kan brukes av lokallag over hele landet.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Målet er også å komme fram til hvilke krav som bør stilles til ressursbruken i skole.- og barnehagesektoren i den nye kommunen.

Da det ble klart at Vestfold-kommunene Stokke, Sandefjord og Andebu ønsket å forhandle om en eventuell sammenslåing, fant Utdanningsforbundets lokallag i Stokke ut at de trengte et verktøy som sikrer medbestemmelse og deltakelse i denne prosessen for sine medlemmer.

– Noe av politikken var allerede klar. Siden forbundet er partipolitisk uavhengig var det ikke snakk om å ta stilling til hvilke kommuner Stokke skulle slå seg sammen med, men vi følte et sterkt behov for å ha noen føringer med oss i prosessen, sier lokallagsleder Monica Undseth.

– Viktig å bli involvert tidlig

Lokallaget mente at de ikke burde ha ansvar for å løse utfordringene, og spilte derfor ballen over til Petter Andersen som er leder av Utdanningsforbundet i Vestfold. Han ble så begeistret for innspillet at han sendte det videre til forbundet sentralt.

– Vi ser jo at det ofte fremheves at som en suksessfaktor at tillitsvalgte tidlig er blitt involvert i prosessene. Innspillet fra Stokke vil bidra til det, mener Andersen.

Vil stille krav til kompetanse

Forbundet sentralt tok raskt tak i ideen fra Stokke. Nå jobbes det med et verktøy, – de kaller det også ei sjekkliste -, som skal være klar til bruk rett over nyttår. Denne sjekklista skal sørge for at spørsmål om arbeids- og ansettelsesforhold for medlemmene våre blir ivaretatt i en sammenslåing, sier Andersen.

– Men den skal også si noe om hvilke krav vi må sette til skole- og barnehagefaglig kompetanse i den sammensatte kommunen og om ressursbruken i skolene og barnehagene.

Uro over konflikter

Monica Undseth forteller at det spredte seg en viss uro blant medlemmene da det ble kjent at Stokke kunne komme til å slå seg sammen med Sandefjord. Et par konfliktfylte saker i den kommunen gjorde at enkelte var skeptiske.

– For et års tid siden var det en langvarig konflikt i Sandefjord om skriftlige kryssvurderinger av elevene. Barnehagene der har også vært gjennom en del utfordringer. Det er ikke dermed sagt at vi skal gå inn for Sandefjords skole- og barnehagepolitikk. Vi skal skape en ny kommune med en god skole- og barnehagepolitikk, og der skal vi være premissleverandører.

Dersom forhandlingene fører fram, blir Sandefjord, Stokke og Andebu en kommune fra 1. januar 2017.